ม.มหิดล เชื่อมั่นจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมนำพาประเทศสู่ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ คณะศิลปศาสตร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก และจัดการเรียนการสอนผ่านมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล เชื่อมั่นว่าจะอำนวยการหลักสูตรให้สามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผู้ประกอบการซึ่งถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้อันบูรณาการสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่จะทำให้ผู้มาเยือนได้มีสุขภาพดี พร้อมดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยกันถ้วนหน้า

จากกรณีศึกษาเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่าน “ชามตราไก่จากลำปาง” ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็น “ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”  (Geological Indication – GI) ที่สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลแก่จังหวัดลำปาง

จากการบอกเล่าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล ทำให้ทราบว่า “ชามตราไก่จากลำปาง” นอกจากขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงทนทานจาก “ดินขาว” ที่แสดงถึงคุณค่าทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำปางแล้ว หากสังเกตถึงสัญลักษณ์รูปไก่ที่อยู่บนชาม เดิมได้มีการวาด “ลำตัวไก่” ด้วยสีส้ม และใช้สีดำที่ “หาง” และ “ขา” ของไก่ พร้อม “ทุ่งหญ้าสีเขียว” และ “ดอกโบตั๋น” ซึ่งแสดงถึงความหวัง และความอุดมสมบูรณ์ แต่ในภายหลังได้เพิ่มเติมด้วย “ใบตอง” เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงกลายเป็นชามตราไก่ที่มีทั้ง”ดอกโบตั๋น” และ “ใบตอง” ควบคู่กันเช่นปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล ได้ให้มุมมองด้วยว่า การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสังคม แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย ดังจะเห็นได้จากการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงหลังที่นิยมจัดสร้างเป็น “theme park” หรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรวมเอาความเป็นไทยไว้ในหนึ่งเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยเวลาจำกัด สามารถรู้จักประเทศไทยได้อย่างครบรสเพียงภายในวันเดียว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354