สถาปัตย์ ออกเรียนรู้ ศึกษาดูงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่” (Central Festival Hatyai) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษานำมาบูรณาการใช้ประกอบการออกแบบงานสถาปัตยกรรมต่อไป