เกษตรกรหนุ่มปทุมฯ ปลูกกล้วยหอมทอง เน้นคุมคุณภาพ ทำกำไรหลักล้านบาทต่อปี

กล้วยหอมทองปทุม เป็นกล้วยที่นำพันธุ์มาจากจังหวัดเพชรบุรี เริ่มเป็นที่นิยมปลูกในช่วงปี พ.ศ. 2540 โดยปลูกทดแทนส้มรังสิตที่มีผู้ปลูกน้อยลง ด้วยความสมบูรณ์ของดินที่มีความเป็นกรด ลักษณะของพื้นที่ที่มีคลองชลประทานซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปี และการปลูกพืชแบบร่องน้ำที่มีการนำเลนจากร่องคูน้ำมาทับบนแปลงปลูก มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบเพื่อป้องกันน้ำท่วม

คุณพงศ์เชษฐ สร้อยทอง หรือ เฮียเอก หนองเสือ อายุ 37 ปี

ทำให้การเพาะปลูกพืชผักในพื้นที่นี้ มีลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่น จึงทำให้กล้วยหอมทองปทุม มีลักษณะผล เปลือก และรสชาติที่แตกต่างจากกล้วยหอมพื้นที่อื่น จนมีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย จากความนิยมที่กล่าวจังหวัดปทุมธานี จึงจัดให้มีงานประกวดกล้วยหอมทองปทุม ในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

เตรียมดินเพื่อเพาะปลูก

กล้วยหอมทองปทุมเป็นกล้วยที่มีผลใหญ่ยาว หน้าตัดค่อนข้างกลม ปลายคอดเล็กน้อย ผิวนวล เปลือกบาง ผลดิบจะมีสีเขียวนวล แต่เมื่อผลสุกแล้วจะมีสีเหลืองทองนวล เนื้อมีความเหนียวและแน่น รสชาติหอม หวาน ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

คุณพงศ์เชษฐ สร้อยทอง หรือ เฮียเอก หนองเสือ อายุ 37 ปี อาศัยอยู่ที่คลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองปทุม 35 ไร่ คุณพงศ์เชษฐ เล่าว่า ตนเองชื่นชอบในการทำเกษตร เพราะมีครอบครัวเป็นต้นแบบ เดิมทีทางครอบครัวก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกส้มเขียวหวาน แต่ย้อนเวลากลับไป มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคาของส้มเขียวหวานตกต่ำมาก

หน่อกล้วยหอมทองปทุม

คุณพงศ์เชษฐจึงเข้ามาสานต่ออาชีพเกษตรต่อจากครอบครัว พลิกพื้นที่สวนส้มเขียวหวาน มาปลูกกล้วยหอมทองปทุม ใช้ประสบการณ์จากการทำเกษตรเพื่อเรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมของกล้วยหอมทองปทุม จนปัจจุบันนี้ คุณพงศ์เชษฐสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดได้ ภายใน 1 เครือ ต้องมีกล้วยหอมทองปทุม 6-7 หวี ในแต่ละหวี ต้องให้ผลกล้วยที่เสมอกัน

สวนกล้วยหอมทองปทุม

หากในจำนวน 1 เครือ ให้หวีที่มีจำนวนมาก และมีผลที่ใหญ่เสมอกัน ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยหอมทองปทุมได้มากขึ้นกว่าเดิม และมูลค่ากล้วยหอมทองปทุมจะสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลต่างๆ และจะสูงเพิ่มมากขึ้นในช่วงนอกฤดูกาล

คุณพงศ์เชษฐใช้วิธีการเพาะพันธุ์กล้วยหอมทองปทุม โดยใช้หน่อกล้วยหอมทองปทุมที่มีอายุไม่เกิน 10 เดือน ในการเพาะปลูก

การเตรียมดิน เริ่มจากการไถพรวนดินเพื่อพลิกหน้าดิน และหว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน อัตราส่วนปูนขาว 1 ไร่ต่อ 1 ตัน เมื่อไถพลิกดินและหว่านปูนขาวแล้ว ทำการปั่นคลุกดินอีก 1 ครั้ง จากนั้นตากดินทิ้งไว้ 1 เดือน เมื่อครบระยะเวลา 1 เดือนแล้ว ทำการขุดหลุมปลูก 30x30x30 เซนติเมตร โดยประมาณ และหยอดสารป้องกันแมลงที่ก้นหลุมก่อนนำหน่อกล้วยลงหลุมปลูก เมื่อนำหน่อกล้วยลงหลุมปลูกแล้ว กลบดินให้เสมอกับปากหลุม ทั้งนี้ ระยะปลูกระหว่างหน่อควรห่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

ต้นกล้วยออกหัวปลี

การดูแล ควรให้น้ำ ใส่ปุ๋ย และปรับปรุงดินอย่างสม่ำเสมอ กล้วยหอมทองปทุมเป็นพืชที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี ชอบน้ำแต่ไม่แฉะ การให้น้ำของทางสวนจะใช้เรือในการรดน้ำ เพราะเป็นสวนส้มเขียวหวานมาก่อน มีคูน้ำตามร่องแปลงปลูก

การรดน้ำ ควรสังเกตหน้าดินและสภาพอากาศ หากในช่วงฤดูฝนก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำ แต่หากในช่วงฤดูร้อนควรหมั่นคอยสังเกตหน้าดินและสภาพอากาศ เพื่อให้น้ำสม่ำเสมอ และจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยให้ครบตามช่วงอายุของต้นกล้วย เพื่อผลผลิตที่ดี

ต้นกล้วยออกผลผลิตแล้ว

ปัญหาของกล้วยหอมทอง พบมากที่สุด คงไม่ใช่เรื่องโรคพืชหรือแมลง แต่เป็นช่วงที่มีลม พายุ อย่างเช่น พายุฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายน ที่พบเจอบ่อยๆ ทำให้ต้นกล้วยเสียหายและขายไม่ได้ เกษตรกรจึงควรระวังหาทางป้องกัน แต่โรคพืชและแมลงนั้นก็มีอยู่บ้าง อย่างเช่น เชื้อราในช่วง 2-4 เดือน ของการเพาะปลูก และใบจุด ใบไหม้ ในช่วง 5-7 เดือน ของการเพาะปลูก จึงจำเป็นต้องใช้สารฉีดพ่นหรือการบำรุงต้นเข้ามาช่วยเหลือ

การเก็บเกี่ยว ทางสวนของเราสามารถเก็บเกี่ยวตัดผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 80-100 วัน โดยเริ่มจากผลที่สุกก่อน กล้วยจากสวนนิยมขายเป็นเครือให้กับพ่อค้าคนกลาง โดยราคาขายต่อ 1 เครือ ที่ต่ำสุดที่เคยเจอมา 60-90 บาท และราคาสูงสุดอยู่ที่ 200-250 บาท ราคาที่ดีของกล้วยหอมทองปทุม ขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลผลิตในท้องตลาดช่วงนั้นๆ

เก็บผลผลิตกล้วยหอมทองปทุม

คุณพงศ์เชษฐ กล่าวว่า การปลูกกล้วยหอมทองปทุมเป็นการลงทุนขนาดกลาง ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากไปและไม่ได้มีต้นทุนที่ต่ำ หากเฉลี่ยต้นทุนจากประสบการณ์โดยตรง การปลูกกล้วยหอมทอง 1 ต้น ตั้งแต่เริ่มจนถึงเก็บเกี่ยวได้ ต้นทุนจะอยู่ที่ 80-100 บาทต่อการปลูก 1 ต้น กล้วยหอมทองปทุมถือเป็นรายได้ต่อปี ในการปลูก 1 ครั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ทางสวนจะทำการฟันทิ้งและปลูกใหม่ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของผลผลิตให้สม่ำเสมอกัน

กล้วยหอมทองปทุม

“กล้วยหอมทองปทุม ถือเป็นผลไม้ที่มีความต้องการสูงในตลาดของประเทศไทย เพราะถือเป็นผลไม้มงคลชนิดหนึ่ง ยิ่งช่วงเทศกาลราคาจะสูงมาก ด้วยราคาที่จูงใจทำให้เกษตรกรนิยมปลูก แต่หากเกษตรกรผู้ปลูกเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของกล้วยหอมทองปทุม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้ ท่านก็สามารถสร้างกำไรหลักล้านบาทได้”

สำหรับท่านใดที่สนใจหน่อกล้วยหอมทองปทุม ผลผลิตกล้วยหอมทองปทุม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงศ์เชษฐ สร้อยทอง หรือ เฮียเอก หนองเสือ อายุ 37 ปี อาศัยอยู่ที่คลองสิบสาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 097-267-1228