แม็คโคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก แม็คโคร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก มกอช. สถานจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย สถานจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประกันคุณภาพ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ในส่วนของสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน Q (Q Modern Trade) และสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics Shop) ดีเด่น ระดับทอง จาก นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. ภายในงานวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีที่มี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพฯ