ซี.พี. เวียดนาม ประเดิมส่งออกสินค้าเนื้อไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ ไปยังประเทศญี่ปุ่น

บริษัท CPV FOOD จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น (ซี.พี. เวียดนาม) ส่งออกเนื้อไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์ จากเวียดนามไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายโนบุฮิโร่ วาตานาเบ้ (Mr. Nobuhiro Watanabe) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครโฮจิมินห์ นายฝุ่ง ดึ้กเตี้ยน (Mr. Phung Duc Tien) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม ร่วมเป็นประธานพิธีส่งออกไก่แปรรูปตู้ปฐมฤกษ์

พร้อมทั้ง ผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ซี.พี. เวียดนาม ตัวแทนพันธมิตรจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เข้าร่วม พร้อมกันนี้ กรมปศุสัตว์ได้มอบ “ใบประกาศรับรองผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปลอดโรค” (Health Certificate) ให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

นายมนตรี กล่าวว่า การส่งออกไก่แปรรูปล็อตแรกของซี.พี. เวียดนาม ไปยังประเทศญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของ ซี.พี. เวียดนาม ที่ได้เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปจากเวียดนามไปตลาดต่างประเทศ ตอกย้ำถึงความสำเร็จของห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ของซี.พี.เวียดนาม สร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของบริษัทฯ ในกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนาม และต่างประเทศ

“ในโอกาสนี้ ซี.พี.เวียดนาม ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐของเวียดนามและญี่ปุ่น ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ทุ่มเทสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตเนื้อไก่แปรรูปได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น และได้รับความมั่นใจจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่คำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย ปลอดโรคของอาหาร  บริษัทฯ หวังว่าความร่วมมือทางการค้าที่ดีระหว่างสองประเทศจะช่วยหนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรมไก่เนื้อของเวียดนาม ” นายมนตรี กล่าว

ตลาดญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพและเป็น “เป้าหมายการส่งออก” ของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ ซี.พี.เวียดนาม มุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ครอบคลุมมิติต่างๆ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัย การดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก บรรลุพันธกิจ “การยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารของเวียดนาม” เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนเวียดนาม ก้าวสู่ประเทศผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกชั้นนำของโลก นอกจากญี่ปุ่น ซี.พี.เวียดนาม ยังมีแผนส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ไปยังตลาดต่างประเทศอื่นๆ ต่อไป

ซี.พี.เวียดนาม ยังได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ของเวียดนาม จัดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในสัตว์ปีก เพื่อความปลอดภัยของสินค้าในระดับสูงสุด พร้อมควบคุมความปลอดภัยอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของโรงชำแหละ กระบวนการแปรรูปอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสัตวแพทย์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเนื้อไก่แปรรูปครบวงจร ของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ส่งออกที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฯ แล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างไทย-เวียดนามในการก้าวเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย

โครงการคอมเพล็กซ์โรงงานผลิตเนื้อไก่ครบวงจรที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก( Binh Phuoc) ทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นโครงการเลี้ยงไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออกแห่งแรกของประเทศ ประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และการแปรรูปอาหาร ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ในเฟสแรก (ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566) มีเป้าหมายการผลิตไก่เนื้อ 50 ล้านตัว ต่อปี ส่วนเฟสที่ 2 (ตั้งแต่ 2566 เป็นต้นไป) จะเพิ่มกำลังการผลิตขื้นเป็น 100 ล้านตัว ต่อปี