เตรียมยกระดับสหกรณ์ฯ พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จังหวัดสุรินทร์

หลังว่างเว้นจากการทำนาก็หันมาหารายได้เสริมจากการรวมกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนิท ก่อนยกระดับมาเป็น“สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด” ที่ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ สู่มือผู้บริโภคด้วยความมั่นใจ ภายใต้ มาตรฐาน Organic Thailand (ผลิตภัณฑ์อินทรีย์) เกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รหัสรับรอง TAS : 55759 (ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ พื้นที่รวม 6.50 ไร่ จำนวน 22 ชนิดพืช) ด้วยกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ในขั้นตอนการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ทำความสะอาด และบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคจะได้รับสิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุด ผ่านตลาดจริงใจ Tops market (Robinson จังหวัดสุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลรัตนบุรี โรงพยาบาลสนม โรงพยาบาลจอมพระ โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ ร้านอาหารในพื้นที่ รวมทั้งร้าน Super market ของสหกรณ์

คุณโฆษิต แสวงสุข อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ในฐานะผู้ริเริ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายธนาคารพืชผักอินทรีย์ตำบลหนองสนิทมากว่า 10 ปี ก่อนจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด” ในปัจจุบันเผยว่าสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามดำริของ คุณไกรสร กองฉลาด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีสมาชิก 113 ราย ปลูกพืชผักหลากหลายชนิดส่งโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด ร้านอาหาร และห้างโมเดิร์นเทรด อย่างท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 113 ราย คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะคัดเลือก 32 คนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและไม่มีรายได้ เข้าร่วมโครงการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 ไร่ โดยแบ่งเท่าๆ กัน แยกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ปลูกพืชผักชนิดต่างๆ หมุนเวียนกันไปตามที่ทางสหกรณ์ได้วางแผนไว้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น ขณะเดียวกัน สหกรณ์ก็ยังมีลูกประจำ โดยส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ผลผลิตพืชผักอินทรีย์ของสหกรณ์จำหน่ายทุกวัน ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ มีรายได้เฉลี่ย 4,000-4,5000 บาทต่อเดือน ส่วนสมาชิกที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง ผลผลิตที่ได้ก็จะส่งให้กับสหกรณ์ โดยสหกรณ์รับซื้อในราคานำตลาด

“เป้าหมายของเราอยากให้คนในชุมชนหนองสนิทหันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ 100% ซึ่งเรามีสหกรณ์รองรับผลผลิตอยู่แล้ว ทางผู้บริหารเซ็นทรัลเองก็รับปากว่าจะมาทำโรงคัดแยกผักให้ด้วย ถ้ามีปริมาณผักเข้ามากแต่ละวัน นอกจากทางเซ็นทรัลก็จะผลักดันในเรื่องของผลไม้อินทรีย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะแก้วมังกรสีม่วง ฝรั่งกิมจู อะโวกาโด คุณวิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารของเซ็นทรัลบอกกับผมว่าอยากให้สุรินทร์เป็นเมืองปลูกแก้วมังกรสีม่วง โดยให้สหกรณ์ฯ หนองสนิทเป็นพื้นที่นำร่อง” อดีตประธานสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด กล่าว