ม.มหิดล เปิดห้องเรียนพฤกษศาสตร์สร้างสุนทรียะ ด้วย “ศิลปะกินได้” จากสมุนไพรรอบตัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแบบชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล จากหลากหลายคณะและชั้นปี ในชั้นเรียนที่นักศึกษาได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง เช่น การใช้สีจากสมุนไพร การทำยาดมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร อีกทั้งยังได้ให้นักศึกษาลองรับประทานผักพื้นบ้านที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการคู่สำรับอาหารไทย เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าถึงสมุนไพรน่ารู้ต่างๆ อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ ยังขยายผลสู่ประชาชนทั่วไป โดยได้ก่อตั้งเพจ “Herbal Appreciation” เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพรที่ไม่มีวันสิ้นสุด โดยที่ผ่านมาทางภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดโครงการ “Herbal Walk” สำรวจสมุนไพรในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ทำความรู้จักพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร และการทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งอย่างง่าย “Herbarium” ที่สามารถนำไปศึกษา หรือสร้างสรรค์งานศิลปะได้ต่อไปอีกมากมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงเบญญากาญจน์ ฝากความเห็นไว้ว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันและอยู่คู่สังคมไทยมาแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เข้ามาอาจทำให้การใช้สมุนไพรดูเป็นเรื่องไกลตัวมากขึ้น ทั้งที่จริงๆ แล้วในชีวิตคนเรา ตั้งแต่ตื่นนอนก็พบเจอสมุนไพรในอาหาร ออกจากบ้านก็เจอต้นไม้พืชสมุนไพรปลูกอยู่ตามทาง สีสันหลายอย่างก็มาจากพืชสมุนไพร เพียงแค่เปิดประตูออกไปสูดอากาศและสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ภายนอก จะพบความงดงามที่ทำให้เกิดความสุขทางใจ และพบประโยชน์มากมายจากนานาพืชสมุนไพรที่อยู่รอบตัว