ม.มหิดล พัฒนา “เรือนเสมือนญาติ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา

“เรือนเสมือนญาติ” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชได้มี “ที่พักฉุกเฉิน” ระหว่างการเข้ารับรักษานั้น ปัจจุบันยังคงส่งต่อ “โอกาส” ซึ่งเปรียบเหมือน “ถังออกซิเจน” ให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสรายอื่นๆ ได้มี “อากาศหายใจ” จากการได้มีที่พักพิง และกำลังใจสู้โรคภัยไข้เจ็บต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ ท่านพระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งโครงการ “เรือนเสมือนญาติ” ซึ่งเปรียบเหมือน “ถังออกซิเจน” สำหรับผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชได้หายใจพึ่งพิง โดยการเข้าพักได้รับการดูแลโดย คุณส่งศรี เมืองทอง หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราช

พระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ดูแล “เรือนเสมือนญาติ” แห่งวัดอมรินทรารามวรวิหาร ว่า ปัจจุบัน “เรือนเสมือนญาติ” ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงของผู้ป่วยและญาติที่มารอเข้ารับการรักษาและติดต่อโรงพยาบาลศิริราชที่อยู่ใกล้กับวัดอมรินทรารามวรวิหารเท่านั้น แต่ยังเป็นที่พักของพระภิกษุและสามเณรจากภายนอกวัดอมรินทรารามวรวิหาร ทั้งที่มีนัดและไม่มีนัดกับโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วยสูงวัยยากไร้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากของโรงพยาบาลศิริราชรายหนึ่งจากจังหวัดทางภาคใต้ แพทย์เจ้าของไข้กำหนดให้เข้ารับการฉายแสงที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 37 วัน โดยต้องรอเข้ารับการฉายแสงช่วงหยุดยาวปีใหม่ รู้สึกประทับใจในความเอื้อเฟื้อจากโรงพยาบาลศิริราช และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ที่ให้โอกาสได้เข้าพัก ณ “เรือนเสมือนญาติ” ที่ “อยู่แล้วสบายใจ” แห่งนี้

ซึ่งการได้ที่พักใกล้โรงพยาบาลทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินทาง โดยส่วนตัวมองว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา หากมีกำลังใจดี ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ “เรือนเสมือนญาติ” ยังได้เปิดโอกาสให้ญาติผู้ป่วยที่เป็นโยมฝ่ายชายคอยช่วยเหลือพระบิณฑบาตร และแบ่งปัน “อาหารก้นบาตร” มารับประทาน เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อของครอบครัว

ในขณะที่ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นโยมฝ่ายหญิงยังสามารถทำหน้าที่จิตอาสา คอยปัดกวาดเช็ดถูดูแล “เรือนเสมือนญาติ” ให้สะอาดและน่าอยู่เสมอระหว่างการเข้าพักอาศัย

ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบกองทุน “เรือนเสมือนญาติ” ผ่าน “ศิริราชมูลนิธิ” โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อได้ที่โทร. 02-419-7658-60