“กาฬสินธุ์” เปิดตลาดหน้าห้างขายปลา ช่วยระบายเหตุล้น-ราคาตก

กาฬสินธุ์นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า จากกรณีปลานิลที่เลี้ยงในกระชังบริเวณเขื่อนลำปาวล้นตลาด และมีบางส่วนน็อกตาย เสียหายและสร้างภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง จึงได้มอบหมายให้ประมงจังหวัด ประสานห้างสรรพสินค้าในจังหวัด เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังนำปลามาจำหน่าย เพิ่มช่องทางการตลาด ระบายปลาสดจากกระชังสู่ผู้บริโภคโดยตรง รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เปิดพื้นที่บริเวณหน้าห้างให้วางจำหน่ายปลานิลสด ปลาทับทิมมาร่วมจำหน่ายด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาปลากระชังล้นตลาด ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาว หากการเปิดตลาดขายปลากระชังสดได้รับความนิยม และเป็นหนทางช่วยให้เกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตได้ จะดำเนินการจัดให้ต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ จะจัดเทศกาลกินกุ้งปลากาฬสินธุ์ ให้ทราบถึงแหล่งผลิตปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามแห่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เมื่อ 2 เดือนก่อนมีปลากระชังค้างรอจำหน่ายประมาณ 200 ตัน ปัจจุบันเหลือปลาในกระชังรอจำหน่ายประมาณ 100 ตัน เป็นช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายและสะดวก ผลตอบรับดี จำหน่าย 1 ตัน 30 นาทีขายหมด

ด้าน นายคารม อิ่มจำรอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง กล่าวว่า เนื่องจากมีนายทุนหลายบริษัท เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังที่บริเวณเขื่อนลำปาว มีทั้งผู้เลี้ยงปลากระชังอิสระ และเป็นเกษตรกรรายใหม่หลายราย ขาดความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการทั้งปล่อยเลี้ยงให้อาหารและการตรวจสภาพน้ำ ทำให้เกิดปัญหาปลาล้นตลาดและน็อกตาย

อย่างไรก็ตาม การเปิดตลาดขายปลากระชังสดครั้งนี้ ทำให้ผู้บริโภคได้ปลาสด คุณภาพดีกว่าปลาแช่แข็งในห้างแถมยังราคาถูกกว่าท้องตลาดและถูกกว่าปากกระชังอีกด้วย

“เพราะเป็นการขายตรงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับ ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง”

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด