เคล็ดลับดูแลไม้ผลหลังน้ำลด

เมื่อต้นไม้ของเราต้องแช่น้ำมาเป็นเวลานาน เนื่องจากปัญหาของภัยธรรมชาติอย่าง ‘น้ำท่วม’ เราจะมีวิธีการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างไร?

เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องพบเจอ กับปัญหาทางพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย มีบางส่วนที่ยืนต้นตายไปเพราะรับความชื้นและโรคต่าง ๆ หลังน้ำลดไม่ไหว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางส่วนที่พอจะสามารถฟื้นฟูคืนกลับมาได้ ทางเทคโนโลยีชาวบ้านจึงนำสูตรการดูแลต้นไม้หลังน้ำท่วมมาฝากแฟนเพจกันค่ะ

วิธีการฟื้นฟูต้นไม้หลังน้ำท่วม

  1. เมื่อน้ำลดลงจนเห็นผิวดิน เราห้ามเดินลงย่ำผิวดินโดยเด็ดขาด เนื่องจากดินรอบระบบรากยังอิ่มตัวด้วยน้ำ ควรปล่อยให้หน้าดินแห้งเสียก่อน
  2. ต้นไม้ที่ดูทรงตัวได้ไม่ดี เราห้ามกดหน้าดินตรงนั้นให้แน่น แต่ให้ไปหาไม้มาค้ำยันไว้แทน
  3. พอดินเริ่มแห้งให้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มี NPK ในอัตรา 1:1:1 ผสมกับน้ำตาลทราย 1% ฉีดพ่นให้กับต้นไม้ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน/ครั้ง เพื่อฟื้นคืนสภาพต้นโดยเร็ว และเริ่มสร้างระบบรากที่ต้นไม้อย่างรวดเร็ว

4.ควรตัดแต่งกิ่งใบที่เสียให้โปร่ง เพื่อลดการคายน้ำออก และให้แสงแดดส่องจะได้ไม่เกิดโรคและแมลง

  1. ในกรณีปลูกพืชคลุมดินและส่วนใหญ่มันตายหลังน้ำท่วมให้เราขุดทิ้งให้หมด ส่วนต้นไหนที่พอจะรอดได้ ให้รีบขุดขึ้นมาตัดส่วนที่เน่าออก ก่อนจะนำไปพักฟื้นที่กระถางต้นไม้
  2. และเมื่อต้นไม้ฟื้นตัว เราควรเริ่มทำการปรับพื้นที่ให้ร่วนซุย เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี
  3. สุดท้ายให้ทำการปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เกิดโรค โดยการโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเล็กน้อย แต่หากพื้นที่ไหนที่มีปัญหาโรครากเน่าและโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา หลังจากน้ำลดและหากพืชยังมีชีวิตอยู่ ให้รีบหาวิธีกำจัดเชื้อราเป็นอย่างแรก ซึ่งวิธีการมีตั้งแต่การใช้น้ำหมัก หรือ ไตรโคเดอมาร์