สถาบันปิดทองหลังพระ ร่วมมือ ททบ.5 เผยแผ่ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการเผยแผ่ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม สารคดี และข่าว ซึ่งจะออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทุกช่องทางการสื่อสารในสังกัดของช่อง 5

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการจัดกิจกรรมและเนื้อหาของข่าว สารคดี ฯลฯ จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน