กรมประมง…จัดพิธีร่วมน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการประมงไทย ในงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี”

ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมประมงกำหนดจัดขึ้นภายในงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” เนื่องในโอกาสครบรอบที่ทรงพระราชทานปลานิลให้เป็นอาหารโปรตีนแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีข้าราชการกรมประมง กลุ่มองค์กรนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจร่วมงานกว่า 400 คน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพันธุ์ปลานิลจำนวน 10,000 ตัว ที่เลี้ยงไว้จากบ่อปลาสวนจิตรลดาให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่สถานีประมงต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎร โดยพันธุ์ปลานิลดังกล่าวเป็นปลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับมาจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ในขณะที่พระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้น้อมถวายพันธุ์ปลานิล จำนวน 50 ตัว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508 นับจากนั้น จวบจนปัจจุบันกรมประมงได้ขยายผลจนสามารถพบปลานิลได้ในแหล่งน้ำทุกภูมิภาคของประเทศไทย แม้แต่ในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร ก็ยังพบว่ามีการเพาะเลี้ยงปลานิลอย่างแพร่หลาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณฯ ในครั้งนั้น ส่งผลให้ปลานิลเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยในปี 2565 สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกของภาคเอกชนได้ถึง 8,101.01 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

กรมประมงจึงได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงาน “ปลานิลของพ่อ หล่อเลี้ยงชีวี” ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบของการพระราชทานปลานิล เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่องานด้านการประมง พร้อมร่วมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปลานิลไทย ทั้งด้านสายพันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง งานวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลานิลของไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ผ่านการนำเสนอด้วยนิทรรศการและกิจกรรมด้านการประมงต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบการพระราชทานปลานิล นิทรรศการจากปลาในสวนจิตรลดา สู่ปลาของปวงประชา การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปลานิลไทย และปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี โดยสมาคมปลานิลไทย

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลานิล ได้แก่
– ร้าน Fisherman Shop @ BangKhen จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลหลากหลายชนิด อาทิ ปลานิลทอดขมิ้น ปลานิลทอดพร้อมน้ำปลาพริก ข้าวเกรียบปลานิล หนังปลานิลอบกรอบ ไส้อั่วปลานิล น้ำพริกปลาส้ม ปลาส้มปลานิลไร้ก้าง
– ร้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ (นิลข่ะ) ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำหน่ายจ๊อปลานิล แจงลอน ปลานิลแดดเดียว
– ร้านผลิตภัณฑ์ซีเจ เบญจรงค์ จำหน่ายปลานิลแปรรูปบรรจุกระป๋อง อาทิ มัสมั่น
– ร้านผลิตภัณฑ์จากแบล็คเพิร์ล จากธารน้ำเย็นในหุบเขาใต้สุดสยาม จำหน่ายปลาแบล็คเพิร์ลแล่แบบแช่แข็ง และอาหารพร้อมทาน
– ร้านผลิตภัณฑ์ จาก Wanvisa & Mom จำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าจากหนังปลานิล

ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารจากปลานิล การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดย วงดนตรี KU WIND และกิจกรรมหล่อพระบรมรูปปั้น เหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยกลุ่มครูอาสาโครงการ “ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา” อีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อการประมงไทยในด้านต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพราคาถูก สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยตราบจนปัจจุบัน กรมประมงขอน้อมสนองงานในพระราชดำริโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี มุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาภาคการประมงไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป