ส่งออกไทยพุ่งสูงรอบ 17 ไตรมาส ล่าสุดขยายตัว 10.9% ฟื้นตามเศรษฐกิจโลก-น้ำมัน

ส่งออกเดือนมิถุนายนสดใสบวกต่อเนื่อง ดันไตรมาส 2 พุ่ง 10.9% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมรุ่ง ขยายตัวทุกตลาด โดยเฉพาะส่งออกไปจีน-ญี่ปุ่น-อาเซียนยังครองแชมป์ ปัจจัยสำคัญ ศก.โลกดีขึ้น ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้น

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงการส่งออกของไทยเดือนมิถุนายน 2560 ว่า ขยายตัว 11.7% มูลค่า 20,282 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 10.9% จากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัว 4.9% และเป็นการขยานตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีมูลค่า 113,547 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 7.8%

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ที่ 18.3% สินค้าที่ส่งออกขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว 34.4% ยางพารา 27.2% น้ำตาลทราย 36.0% ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป 15.0% อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องแปรรูป 7.7% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 12.2% เป็นต้น รวม 6 เดือนแรกกลุ่มสินค้านี้ขยายตัว 13.1%

สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ที่ 11.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสินค้าที่ขยายตัวคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 18.9% ผลิตภัณฑ์ยาง 43.7% ผลิตภัณฑ์พลาสติก 49.2% เม็ดพลาสติก 18.7% เป็นต้น รวม 6 เดือนแรก สินค้ากลุ่มนี้ขยายตัว 6.9%

ตลาดส่งออกสำคัญก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดจีน 29.9% รวม 6 เดือน ขยายตัว 31.2% ตลาดญี่ปุ่น 26.5% รวม 6 เดือนแรก ขยายตัว 8.0% ตลาดอาเซียนขยายตัว 24.6% รวม 6 เดือนแรก ขยายตัว 3.1% ตลาด CLMV 13.8% รวม 6 เดือนแรก 13.5% ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัว 5.9% รวม 6 เดือนแรก ขยายตัว 7.2% เป็นต้น

ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 18,365 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.7% ส่งผลให้ดุลการค้า มิถุนายน เกินดุล 1,917 ล้านเหรียญสหรัฐ รวม 6 เดือนแรก มีการนำเข้า 106,576 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.0% และการค้าเกินดุล 6,971 ล้านเหรียญสหรัฐ

แนวโน้มการส่งออกปี 2560 มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าสำคัญ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ และราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันขยายตัวต่อเนื่อง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด