สาวฉะเชิงเทรา เพาะพันธุ์กุ้งฝอยขาย เน้นทำตลาดออนไลน์ ขายได้ทั่วประเทศ

กุ้งฝอย เป็นกุ้งที่มีขนาดเล็ก สามารถพบได้ทั่วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสัตว์น้ำชนิดนี้นิยมบริโภคเพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู โดยกุ้งฝอยนั้นถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันประกอบไปด้วยโปรตีนและแคลเซียม นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นได้อีกด้วย คือใช้เป็นอาหารให้กับปลาเศรษฐกิจในช่วงเลี้ยงอนุบาล อย่างเช่น ปลาช่อน ปลากราย และปลาสวยงาม ต่อมาด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงทำให้กุ้งฝอยในแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง ส่งผลให้ปัจจุบันมีการเลี้ยงกุ้งฝอยกันมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

คุณจรินทร์ ขำการะเกตุ หรือ คุณเอ้

คุณจรินทร์ ขำการะเกตุ หรือ คุณเอ้ ได้เล็งเห็นถึงช่องทางการทำตลาดว่ามีความต้องการกุ้งฝอย เธอจึงได้ทำการเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ โดยกว่าจะประสบผลสำเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเลี้ยงต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาพอสมควร แต่ด้วยความที่ไม่ย่อมแพ้และมีใจแน่วแน่ที่จะลงมือทำ กุ้งฝอยในฟาร์มของเธอจึงเป็นที่รู้จักของลูกค้าและสามารถทำการตลาดไปทั่วประเทศ

พื้นที่ฟาร์ม 

สานต่ออาชีพประมงจากครอบครัว

คุณเอ้ เล่าให้ฟังว่า ในช่วงแรกยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของอาชีพทางประมงมากนัก ซึ่งการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เป็นอาชีพหลักของคุณพ่อคุณแม่ เพราะสมัยก่อนเธอเองก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัท แต่เมื่อเห็นว่าตลาดมีความต้องการกุ้งฝอยมากขึ้น จึงได้มาปรึกษากับครอบครัวว่าน่าจะเพาะพันธุ์กุ้งฝอยพ่อแม่พันธุ์ขาย เพราะสัตว์น้ำชนิดนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มลดลง แต่ความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญราคาขายต่อกิโลกรัมก็ค่อนข้างสูง

บ่อเลี้ยงขนาด 1-2 ไร่

“เนื่องจากที่บ้านเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่แล้ว พอเราอยากจะกลับมาทำอาชีพนี้ต่อ และเห็นว่ากุ้งฝอยตลาดค่อนข้างมีความต้องการ จากนั้นก็ได้ไปศึกษาในเรื่องของการทำตลาด ก็เห็นว่ากุ้งฝอยที่ขายกันมีราคาค่อนข้างสูง ก็เลยทำให้เกิดความสนใจที่อยากจะเลี้ยง มองว่าน่าจะทำรายได้ดี แต่พอเลี้ยงมาเรื่อยๆ โพสต์ขายก็มีลูกค้าสั่งเข้ามา ต่อมาพอเลี้ยงจนชำนาญตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่ ก็เลยตัดสินใจที่อยากจะทำตลาดแบบขายพ่อแม่พันธุ์” คุณเอ้ บอกถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจเลี้ยงกุ้งฝอย

เลี้ยงได้กับทุกสภาพน้ำ 

บ่อที่เลี้ยงกุ้งฝอยที่ดี บ่อดินเหมาะสมที่สุด

ในขั้นตอนของการเลี้ยงกุ้งฝอยจนกว่าจะได้เป็นกุ้งพ่อแม่พันธุ์นั้น คุณเอ้ บอกว่า การเลือกสถานที่เลี้ยงที่ดีที่สุดควรเป็นบ่อดินที่มีขนาด 1-2 ไร่ มีความสูงของบ่ออยู่ที่ 2 เมตร ในช่วงแรกจะใส่น้ำสำหรับเลี้ยงให้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1 เมตร จากนั้นจึงนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอยลงไปปล่อยเลี้ยงภายในบ่อได้ทันที โดย 1 บ่อปล่อยเลี้ยงอยู่ที่อัตราส่วน 50,000 ตัว โดยใส่ตัวกุ้งแม่พันธุ์ให้มีจำนวนมากกว่ากุ้งตัวพ่อพันธุ์ หรืออยู่ที่ตัวเมีย 2 ตัวต่อตัวผู้ 1 ตัว

ขนาดกุ้งฝอยพ่อแม่พันธุ์ที่ส่งขายลูกค้า

อาหารที่ให้กุ้งฝอยกินอยู่ในระยะนี้เป็นอาหารสำเร็จรูป เพื่อที่กุ้งกินแล้วจะได้รับโปรตีนได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้กุ้งมีลำตัวที่สวยโครงสร้างที่ดี ซึ่งเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เหมาะสมอยู่ที่ 35-38 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กุ้งกินอาหารวันละ 1 มื้อทุกวันในช่วงเช้า เพื่อเป็นการเร่งโตและสร้างความแข็งแรงให้กับกุ้ง

“เนื่องจากบ่อที่เราเลี้ยงจะมีทั้งหมด 15 บ่อ เราก็จะจับกุ้งที่ได้ขนาดไซซ์ เหมาะสมเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งขาย ซึ่งกุ้งชุดใหม่ที่เราปล่อยไปเลี้ยง ก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ก็จะค่อยๆ ออกลูกมา จากนั้นเราก็สามารถจับขายทุกวัน หมุนเวียนกันแบบนี้ไป ซึ่งกุ้งที่เราจะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นั้น จะดูง่ายๆ ก็คือ ตัวเมียจะมีไข่อยู่ที่หน้าท้องอยู่ แบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ก็สามารถส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาได้” คุณเอ้ บอก

ไข่แม่พันธุ์เต็มหน้าท้อง

สำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นกับกุ้งฝอยที่เลี้ยงภายในฟาร์มนั้น คุณเอ้ บอกว่า ยังไม่พบปัญหามากนักจนทำให้กุ้งทั้งบ่อเจ็บป่วยหรือตายยกบ่อ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วกับการเลี้ยงกุ้งชนิดอื่นๆ ถือว่ากุ้งฝอยเลี้ยงได้ง่าย แต่ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกหนักหรืออากาศแปรปรวน จะเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเติมออกซิเจนเข้าช่วย จึงทำให้กุ้งภายในบ่อได้รับออกซิเจนอยู่เสมอ

 

ลูกค้าที่สั่งซื้อกุ้งฝอยมาจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

กว่าจะมาถึงวันนี้ที่ทำตลาดจนมีลูกค้าทั่วประเทศ คุณเอ้ บอกว่า ถ้าย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เธอเองได้ศึกษาการทำตลาดอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ถือว่าช่วยได้มากในยุคนี้ ซึ่งเธอจะโพสต์กิจกรรมที่ทำภายในฟาร์ม และผลผลิตกุ้งฝอยพ่อแม่พันธุ์อยู่เสมอในหน้าเฟซบุ๊ก จึงทำให้ผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อ และหลังจากนั้นลูกค้าบอกกันไปปากต่อปาก ช่วยทำให้ลูกค้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรู้จัก

สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากซื้อกุ้งฝอยและต้องการเข้ามารับภายในฟาร์มก็สามารถบอกได้ หรือถ้าต้องการให้ทางฟาร์มไปส่งถึงหน้าบ่อก็ยินดีบริการ โดยสั่งขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000 ตัว มีบริการส่งฟรี แต่ถ้าสั่งซื้อทั่วไปต้องสั่งขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 ตัว ราคาขายอยู่ที่ตัวละ 3 บาท เป็นกุ้งพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุ 4-5 เดือน

“พอมาเลี้ยงกุ้งฝอยพ่อแม่พันธุ์ขาย ถือว่าดีมากๆ เลยนะคะ มันทำให้เรารู้ว่าการคิดนอกกรอบ ที่มีคนไม่คิดทำแบบเรา มันสามารถเกิดรายได้จริง ช่วงแรกๆ คนก็มองว่าเราบ้าที่มาขายกุ้งฝอย แต่พอเราทำแล้วรายได้ดีก็ถือว่ามาถูกทางแล้ว เพราะฉะนั้นการค้าขายถ้าเรามีความจริงใจกับลูกค้า และมีการรับประกันความเสียหายต่างๆ จะช่วยทำให้ฟาร์มของเรามีความน่าเชื่อถือ ใครที่อยากจะเลี้ยงหรือสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ ทางเรายินดีให้คำแนะนำ เพื่อที่การเลี้ยงจะได้ง่ายขึ้น และสร้างรายได้ให้กับตนเองได้” คุณเอ้ บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งฝอย หรือต้องการพ่อแม่พันธุ์กุ้งฝอย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจรินทร์ ขำการะเกตุ หรือ คุณเอ้ ฟาร์มตั้งอยู่ที่ เลขที่ 117/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081-308-0363