สหกรณ์ 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรวบรวมลำไยจากเกษตรกร เร่งกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั่วประเทศ

สหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดภาคเหนือเปิดจุดรับซื้อผลผลิตลำไยคุณภาพจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่ลำไยจะมีปริมาณผลผลิตออกมาไม่น้อยกว่า 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดหาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์ ประสานความร่วมมือกับห้างโมเดินเทรด และเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่าง ๆ สั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ภาคเหนือเพื่อนำไปกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ หวังบรรเทาปัญหาลำไยออกมากระจุกตัว ขณะที่บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมสั่งซื้อลำไยผ่าน Call Center 1545 และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จัดส่งลำไยผ่านไปรษณีย์ถึงหน้าบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ลำไยในภาคเหนือว่าผลผลิตเริ่มทยอยออกมาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยปริมาณลำไยในปีนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณทั้งสิ้น 377,687  ตัน  โดยคาดว่าผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ปริมาณ 240,000 ตัน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลำปางและตาก จำนวน 15 สหกรณ์ เป็นตัวกลางในการกระจายลำไยออกนอกพื้นที่ เพื่อช่วยดูดซับปริมาณลำไยในตลาด  ซึ่งจะช่วยพยุงราคาลำไยในพื้นที่ให้ไม่ตกต่ำ โดยกรมฯได้สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์แก่สหกรณ์ใช้ในการรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปีนี้ จำนวน 52.50 ล้านบาทและสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อจัดซื้อตะกร้าและกล่องบรรจุลำไย เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียของผลผลิตอีกจำนวน 6,060,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในภาคเหนือร่วมกันวางแผนล่วงหน้า   ในการผลิตและการรับซื้อผลไม้จากสมาชิก พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงฤดูกาล ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยกับภาคเอกชนและเครือข่ายสหกรณ์  โดยตกลงซื้อขายลำไย ปริมาณ 1,300 ตัน โดยบริษัท เอก–ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด ได้ลงนามซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด  จังหวัดลำพูน จำนวน  500 ตัน เพื่อกระจายลำไยผ่านทุกสาขาของห้างเทสโก้ โลตัส ขณะที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  ลงนามซื้อลำไยกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน จำนวน 350 ตัน  เพื่อกระจายลำไยผ่านทุกสาขาของห้างแมคโคร

นอกจากนี้ยังมีบริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อลำไยร่วงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นส่งออกไปยังประเทศจีน โดยได้ตกลงซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน 450 ตัน  และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือในการกระจายลำไยของสหกรณ์ ผ่านทาง 4 ช่องทาง ได้แก่ Call Center 1545 , www.thailandpostmart.com , แอปพลิเคชั่น thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคในการสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์จัดส่งถึงบ้านในเวลาอันรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการเปิดจุดรับซื้อลำไยของสหกรณ์ในขณะนี้ สหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับซื้อลำไยสด ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  โดยสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด  มีนโยบายการรับซื้อราคานำตลาด 0.5 – 1 บาท ซึ่งผลผลิตที่สหกรณ์รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตลำไยคุณภาพกับสหกรณ์  ส่วนจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตมาก  โดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัดได้มีการรับซื้อลำไยในราคานำตลาดอยู่ที่ 2 – 4 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรรวบรวมผลผลิตมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์จำนวนมาก  ซึ่งการที่สหกรณ์สามารถซื้อในราคาสูงกว่าตลาดได้  เนื่องจากสหกรณ์มีการคัดเกรดในการรับซื้อ ประกอบกับมีการเจรจาร่วมกับคู่ค้า คือ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ณ ห้างสาขาต่างๆ ทำให้เป็นช่องทางในการระบายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น  สำหรับจังหวัดน่าน  มีแผนการรวบรวมลำไยใน 6 สหกรณ์  ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดจุดรับซื้อลำไยแล้ว จำนวน 3 สหกรณ์ โดยราคาที่สหกรณ์ รับซื้อจะใกล้เคียงตามราคาตลาด  และที่จังหวัดแพร่มีสหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จำกัด เปิดรับซื้อลำไยสดช่อ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผลผลิตจะส่งขายไปยังตลาดพิษณุโลกและตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง

ขณะเดียวกัน กรมฯยังได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพื่อร่วมกระจายผลผลิตลำไยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยได้มีการสร้างช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง line กลุ่มของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยกับสหกรณ์ผู้ซื้อปลายทาง ในการประสานข้อมูลเรื่องปริมาณและราคาที่จะสั่งซื้อระหว่างกัน โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เป็นตัวกลางในการประสานการซื้อขายลำไยระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยภาคเหนือกับเครือข่ายสหกรณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เปิดรับการสั่งซื้อจากเครือข่ายสหกรณ์ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วจำนวน  30 จังหวัด ปริมาณการสั่งซื้อเบื้องต้น 115.5 ตัน ซึ่งสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ พะเยาและน่านจะเป็นรวบรวมลำไยสดคุณภาพดีขนาด AA และ A บรรจุลงกล่องขนาด 10 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 30-32 บาท  ขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดเล็ก บรรจุ 2.5 ตัน จัดส่งให้กับสหกรณ์ปลายทางภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง  ซึ่งสหกรณ์ปลายทางจะนำไปกระจายสู่ตลาดและผู้บริโภคภายในจังหวัด หากสหกรณ์ใดหรือหน่วยงานต่าง ๆ สนใจ สั่งซื้อลำไยคุณภาพดีจากสหกรณ์ในภาคเหนือ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยในภาคเหนือโดยตรง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด จังหวัดพะเยา สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัดและสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จังหวัดน่านและสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด จังหวัดเชียงราย หรือติดต่อสั่งซื้อที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสั่งซื้อได้ที่กองพัฒนาสหกรณ์ ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5152 หรือ 08 1911 3225