“เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” พระนครศรีอยุธยา

บนโลกที่น่ารักน่าอยู่ใบนี้ เวลาคือทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวในชีวิตที่เราไม่ต้องมีเงินทุน และเวลานั้นจะสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงที่ให้เราสามารถเป็นเงินทุนได้ เราจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เวลาไปสร้างชีวิตตัวเองให้ได้อย่างเต็มความสามารถของเราอย่างรู้คุณค่าก้าวไปบนเส้นทางของกาลเวลา เนื่องจากเวลาคือสิ่งเดียวที่เราไม่มีวันเรียกมันให้กลับคืนได้

ก่อนอื่นขอขอบพระคุณอย่างมากมายจากเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้เขียน ที่มีแฟนๆ ให้แรงใจกันมาตลอดทุกครั้งเมื่อหนังสือวางแผงมักจะมีการส่งเสียงโทร. 081-846-0652 และทางเฟซบุ๊ก สมยศ ศรีสุโร หรือ ไอดีไลน์ Janyos จากแฟนๆ ที่ให้แรงใจเสมอมากับทุกเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอขอขอบพระคุณอีกครั้ง ขอฝากคอลัมน์นี้ไว้ในอ้อมใจแฟนๆ ด้วยนะครับ

ลุงหน่อยกับป้าจำลอง

ปักษ์นี้มีความยินดีอย่างมหาศาลในการนำเสนอเรื่องนี้พร้อมชวนเชิญแฟนๆ ทุกท่านไปเยี่ยมเยือนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากที่นี่เป็นจุดเรียนรู้เรื่องราวการเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า และการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นริมน้ำ ที่สามเรือนจะมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม อุดมไปด้วยป่าโสนทั้งสองข้างทางของคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นสายน้ำหลักของพื้นที่ และมีการกระจายปลูกไปทั่วในหลายตำบลของหมู่บ้านเพื่อไว้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าเป็นการเพาะเลี้ยงด้วยระบบธรรมชาติ ทำให้เห็ดตับเต่าที่นี่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นที่รู้จักกันในชื่อ หมู่บ้านเห็ดตับเต่า มี คุณสำราญ ช้างศิริ หรือ ลุงหน่อย เจ้าของจุดเรียนรู้การผลิตเห็ดตับเต่า

เห็ดตับเต่า เป็นเห็ดขนาดใหญ่ที่พบได้ทุกภาค นิยมนำมารับประทาน เนื้อเห็ดจะมีความนุ่มและลื่น สามารถนำมาทำเมนูได้ทั้งดอกเห็ดอ่อนและแก่ เห็ดตับเต่าต้องเพาะปลูกพื้นที่ใกล้กับแหล่งน้ำ เช่น ลำคลองหรือบ่อ ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีพืชอาศัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เช่น โสน จิกน้ำ ทองหลาง มะกอกน้ำ แค มะม่วง เป็นต้น หากพื้นที่ที่ไม่เคยมีการเกิดเห็ดตับเต่าจำเป็นต้องใช้เชื้อชนิดน้ำราดบริเวณและต้องรอ 3 ปีจึงสามารถเก็บผลผลิตได้ แต่ต้องราดเชื้อทุกปี

นอกจากนี้ เห็ดตับเต่ายังเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสร้างความเข้าใจทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำประโยชน์มาถึงประชาชน ตลอดจนให้มีการจัดทำข้อมูลทรัพยากรให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศอีกด้วย

พร้อมกันนี้ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมี คุณดวงพร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับ ดร.กัลลิกา ตาระกา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน และคณะทำงานได้ร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นปี 2566 ได้คัดเลือกให้การเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าที่นี่เป็นพื้นที่เป้าหมายต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในปี 2566 เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้คงอยู่ในพื้นที่ตำบลสามเรือนต่อไป

และในทุกปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดเทศกาลท่องเที่ยว “งานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน” ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเห็ดตับเต่าให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมชมวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นริมน้ำ และรับประทานอาหารจากหลากหลายเมนูเห็ดตับเต่า นอกจากนี้ สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งทางบกและทางน้ำ มีทั้งที่พักเชิงนิเวศการทำการเกษตรกรรม หรือการทำประมงแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งการเพาะปลูกและการแปรรูปเห็ดตับเต่า เป็นต้น ในปี 2566 จัดงานในวันที่ 1-2 กรกฎาคม นี้นะครับ

หน่วยงานหรือผู้สนใจเรื่องราวของการเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าหรือเยี่ยมหาการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นริมน้ำ กรุณาติดต่อทุกรายละเอียดได้ที่ ลุงหน่อย โทร. 086-122-8451 หรือเรื่องราวการแปรรูปเห็ดตับเต่า กับ คุณจำลอง จักรกร หรือ ป้าจำลอง โทร. 082-086-8503 ยินดีต้อนรับ สุดท้าย ขอขอบพระคุณ คุณนวรัตน์ ไทยเลิศ นักวิชาการงานส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และทีมงานที่อำนวยความสะดวกทุกเรื่องราว

เพราะเราทุกคนต่างมีค่าเสมอ และทุกการก้าวเดินของชีวิต ไม่ได้มีแค่ก้าวขึ้นเท่านั้นมันต้องก้าวลงด้วย เมื่อขึ้นได้จึงจำต้องลงให้เป็น ชีวิตนั้นล้วนมีจังหวะของมัน นิ่งไม่เป็นมันก็กลุ้ม หยุดไม่เป็นมันก็วุ่น เพราะชีวิตนี้ไม่ใครที่ได้สิ่งที่สมปรารถนาในทุกเรื่องหรอกครับ ฉะนั้นสมควรที่ชื่นชม สิ่งดีๆ ที่มีอยู่อย่าพยายามมัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งที่หายไปนะครับ ขอบคุณ สวัสดี