ประธานยุทธศาสตร์การเกษตรพรรคเพื่อไทย ปิ๊งไอเดีย“ฝายซอยซีเมนต์”แก้ภัยแล้ง

ประธานยุทธศาสตร์การเกษตรพรรคเพื่อไทย ชี้ราคาข้าวไทยกำลังดี หลังจากอินเดียห้ามส่งออก แต่ต้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งก่อน พร้อมเสนอทำ“ฝายซอยซีเมนต์” เตรียมปริมาณน้ำสร้างได้สู่ชาวนา

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธานยุทธศาสตร์การเกษตรพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หลังจากที่ประเทศอินเดีย ห้ามส่งออกข้าว ทำราคาข้าวไทยเดือนเดียวสูงขึ้น 100 ดอลลาร์ ข้าวหอมไทยดีดตัวมากสุดขึ้นราคาถึง 145 ดอลลาร์ แต่ตนเองมีความเป็นห่วง กับผลกระทบจากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” เริ่มน่าเป็นห่วง หวั่นกระทบต่อปริมาณน้ำทำการเกษตร และบริโภค อาจจะมีไม่มากพอต่อความต้องการจากปัญหาภัยแล้ง ทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเกษตรพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอแนวคิด ทำ“ฝายซอยซีเมนต์”

 

ซึ่ง สามารถกักเก็บและสะสมน้ำในชั้นใต้ดิน เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมากกว่าฝายแบบทั่วไปที่ไม่มีแกนภายในแกนดินซีเมนต์ประกอบด้วยเม็ดดินใหญ่น้อยยึดเหนี่ยวกันแน่นหนา นอกจากนี้น้ำที่อยู่ระดับใต้สันฝายจะถูกร่องแกนกักเก็บสะสมไว้ ก่อนถูก ดูดซับให้ซึมผ่านเข้าสู่ชั้นใต้ดินและลาดตลิ่งด้านข้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำที่ถูกดูดซับไปเก็บกักภายในชั้นดินดังกล่าวก็จะซึมออกมาเติมลงไปในลำน้ำทำให้มีน้ำใช้ตลอด อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง คือวันนี้มันต้องทำไวที่สุดแก้ปัญหาน้ำน้อย และภัยแล้ง ขนาดเล็กใช้เวลา 2-3วัน และถ้าขนาดใหญ่ประมาน 2อาทิตย์ หลังจากสร้างเสร็จเราจะประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนเทียม เพื่อเติมปริมาณน้ำในฝายซอยซีเมนต์

แต่ที่สำคัญที่สุดรัฐบาลรักษาการในขณะนี้ควรเร่งประกาศพื้นที่ภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อนำงบประมาณมาก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เราต้องเร่งทำทันที่เพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำที่กำลังจะตามมา ต้องทำไวที่สุดก่อนก็คือประตูระบายน้ำ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปลงพื้นที่จังหวัดสกลนครลำนำยาวตั้งเป็น หลายร้อยกิโลเมตร 3-4 ร้อยกิโลเมตร มีประตูระบายน้ำอยู่เพียง 2 ประตู มันดูขัดแย้งกับความเป็นจริง มันต้องมี 20-30 ประตู แล้วก็กักน้ำก่อนปล่อยลงแม่น้ำใหญ่หรือน้ำโขง หรือมันต้องกักน้ำไว้ก่อนพอกักน้ำไว้ก่อนก็เสร็จแล้วก็ทำประตูระบายน้ำก็สูบขึ้นไปใช้ อันนี่มันก็จะแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่ง ตัวเล็กๆ 10เมตร20เมตร มันใช้เงินไม่กี่หมื่น แต่ตัวใหญ่ๆ ระดับน้ำยมเค้าก็ทำแล้วลำน้ำยมที่ว่าลำน้ำขนาดใหญ่แต่เค้าก็สามารถกักน้ำได้โดยไม่เสียหายมันมีทำมาแล้วก็ได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำฝายซอยซีเมนต์

เพื่อจะได้แก้ปัญหาว่าระยะเร่งด่วนจะทำอย่างอื่นจะสร้างประตูระบายน้ำมันก็จะไม่ทัน ก่อสร้างเป็น ปี2ปี แต่ว่าซอยซีเมนต์เนี่ย ท้องถิ่นก็สามารถทำได้ ยิ่งขณะนี้ข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น จะไปให้ชาวนางดไม่ได้ ทางเราต้องหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้ชาวนา ไม่ว่าจะประสาน กองทัพอากาศ หรือกรมฝนหลวงก็ต้องเร่งทำทันที มันถึงเวลาแล้วที่เราควรวางแนวทางการแก้ปัญหาก่อน ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วแก้ ทางพรรคเพื่อไทยได้ศึกษามาอย่างดีแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในทุกมิติและพร้อมเริ่มทันที่เข้ามาเป็นรัฐบาล