หนุ่มราชบุรี ปลูกไม้ Exotic ยึดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ดี

คุณศุภสิทธิ์ ยอดบุตร หรือ คุณโอม หนุ่มผู้ชื่นชอบไม้ประดับจากใจจริง โดยเขาได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการมาจับตลาดทำไม้แปลกไม้หายาก (Exotic Plants) จากนั้นพัฒนาในเรื่องของการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม้ในสวนไม่เพียงพอแต่ขายให้กับลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น ยังมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อซื้ออย่างสม่ำเสมอ จนเวลานี้สวนของเขาอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีไม้สวยๆ ให้ลูกค้าได้พูดถึงกัน

คุณศุภสิทธิ์ ยอดบุตร หรือ คุณโอม
Monstera Borsigiana Aurea

จากหนุ่มธุรกิจบาร์

สู่เกษตรกรปลูกไม้ประดับ

คุณโอม เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับบาร์อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดมากในประเทศไทย ทำให้สถานการณ์บีบบังคับต้องหาช่องทางสำหรับหารายได้เพิ่ม แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบการปลูกต้นไม้ตั้งแต่เด็ก จึงได้มองการขายไม้ประดับใบเป็นอาชีพเสริม เพราะในช่วงนั้นไม้แปลกไม้หายากถือว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

Philodendron RedCongo

“ช่วงนั้นเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ มาลงทุนเพื่อซื้อไม้แปลกไม้หายาก ถามว่ามั่นใจไหม ก็แอบกลัวอยู่นะครับ แต่คิดว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราชอบ ก็เลยวัดดวงด้วยการซื้อไม้แปลกไม้หายากมาทำ ลงทุนซื้อต้นบอนหูช้างด่างหลือง และก็บอนกระดาษหางขาว ด้วยเงินลงทุนประมาณ 20,000 บาท ปรากฏว่าไม้พวกนี้สามารถขายได้หมดเลย พร้อมทั้งได้กำไรกลับมาด้วย จากนั้นผมก็เลยมั่นใจมากขึ้น และนำเงินกำไรที่ได้มาซื้อแม่พันธุ์ต่อ พร้อมทั้งหาซื้อต้นไม้ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากขึ้น โดยยึดตลาดสากลทั่วโลกว่าเขาซื้อขายอะไรกันบ้าง เราก็หาไม้ชนิดนั้นๆ มาปลูก และทำตลาดอย่างต่อเนื่อง” คุณโอม บอก

Philodendron Pinnatifidum

ซึ่งฟิโลเดนดรอนจึงเป็นไม้ที่คุณโอมเลือกเป็นหลัก โดยนำมาขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายตลาดให้มีความเข้มแข็ง สามารถขายได้ทั้งในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาซื้อได้อย่างต่อเนื่อง

Philodendron RedCongo

เน้นขยายพันธุ์ไม้

จากต้นแม่พันธุ์เป็นหลัก

การผลิตไม้ให้ได้คุณภาพและขยายพันธุ์เพื่อขายนั้น คุณโอม บอกว่า หลังจากที่ซื้อต้นแม่พันธุ์ไม้ประดับที่ต้องการมาไว้ภายในสวนแล้ว จากนั้นจะดูแลให้ไม้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งอายุของต้นแม่พันธุ์ไม่มีกฎเกณฑ์มาก แต่ต้องยึดหลักความด่างของไม้และความเสถียรของลายไม้เป็นสำคัญ เพราะไม้แปลกไม้หายากจะเน้นดูในเรื่องของความด่างที่สวยงามมากกว่าสิ่งอื่นๆ

Philodendron RedCongo

การตัดไม้ให้ได้ความด่างที่เสถียรจะเน้นดูที่ตาของไม้เป็นหลัก ถ้าเห็นว่าลายด่างพาดผ่านที่ตาของไม้ในส่วนไหน ให้สันนิฐานได้ทันทีว่าไม้มีความด่างอย่างแน่นอน แต่ถ้าตาไหนไม่มีลายของความด่างปรากฏที่ตาหรือกิ่งที่จะแยกออกนั้น ก็มีโอกาสที่จะไม่ด่างและเป็นสีเขียวเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นการตัดตาเพื่อขยายพันธุ์ต้องมีเทคนิคในการดู และใบใหม่ที่ติดไปกับต้นใหม่ต้องมีใบอย่างน้อย 1-3 ใบ หรือไม้ประดับบางสายพันธุ์อาจมีใบติดเพียง 1 ใบก็สามารถทำได้

Thaumathophyllum African fantasy Angela

“การตัดไม้แยกออกจากต้นแม่พันธุ์ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับต้นใหม่ที่สุด คือในเรื่องของระบบรากที่ดี ในเรื่องของใบเราจะไม่กังวลแล้ว ต้นไม้จะมีกี่ใบก็ได้ แต่เราจะต้องเน้นให้ไม้มีชีวิตรอด โดยต้องให้ไม้ที่เราแยกออกมาจากต้นแม่พันธุ์ ต้นต้องมีรากที่ดี ใน 1 ข้อ 1 ใบ ต้องให้กิ่งมีรากฝอยติดมาด้วย เพราะถ้าไม่มีรากฝอยเลย ไม่ควรตัดกิ่งนั้นออกมา หลังจากนั้นเอากิ่งที่ไปชำในวัสดุ หลักจะใช้กาบมะพร้าวสับ ถ่าน มีขุยมะพร้าว เพอร์ไลท์ และหินภูเขาไฟ” คุณโอม บอก

Philodendron Imbillii.H & Philodendron ImperialRed

ไม้ที่นำมาปักชำจะนำมาอบไว้ในตู้ประมาณ 14 วัน เพราะการอบคือการควบแน่น ช่วยลดการคายน้ำทางใบให้กับไม้ เพื่อให้ไม้ไม่ทิ้งใบ แต่เป็นการเร่งให้รากของไม้เดินได้ดี หรือที่เรียกว่าการระเบิดรากนั้นเอง เมื่อครบกำหนดแล้วนำไม้ออกจากพื้นที่อบพร้อมกับพักไม้ไว้ประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้ไม้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอก ในช่วงนี้หากต้องการเปลี่ยนวัสดุปลูกก็สามารถทำได้ทันที จากนั้นดูแลไม้ต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน ไม้ก็จะได้ทรงที่ดีพร้อมขายได้

Philodendron Blackcardinal No.1

สำหรับโรคและแมลงศัตรูพืชที่ต้องระมัดระวังในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันไป คุณโอม บอกว่า การป้องกันก็จะเลือกใช้วัสดุปลูกที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรค พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นยาป้องกันแมลงศัตรูพืชบ้าง เพราะในแต่ละปีการเข้าทำลายจะแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการฉีดป้องกันด้วยสารชีวภัณฑ์อยู่เสมอก็จะช่วยป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี

Philodendron Billietiae

สร้างความน่าเชื่อถือ

ช่วยทำตลาดได้ง่าย

การทำตลาดเพื่อขายไม้ประดับใบให้ติดตลาดนั้น คุณโอม บอกว่า จะผลิตไม้ให้มีความแตกต่างกันไป เพราะในแต่ละปีลูกค้าที่เข้ามาซื้อมีความชื่นชอบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายต้องการที่จะครอบครองไม้ที่สวยพร้อมโชว์ โดยเฉพาะลูกค้าทางต่างประเทศที่มีกำลังซื้อเป็นอย่างมาก ไม่ว่าผลิตไม้ออกมาขายเท่าไรก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งต้องมีการสร้างตัวตนให้กับสวนอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในสวนมากขึ้น

Lasia spinosa (L.) Thw

การเคลมสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าก็เช่นเดียวกัน หากเป็นกรณีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางสวนก็จะมีความรับผิดชอบโดยส่งใหม่ต้นใหม่ให้กับลูกค้า จึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการขายได้ดีไม่น้อยทีเดียว ซึ่งราคาขายไม้แปลกหายากภายในสวนแห่งนี้ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 100 บาท และราคากลางๆ อยู่ที่ 500-1,000 บาท และถ้าเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากราคาต่อต้นสามารถทำราคาได้ถึงหลักแสนบาท

Homalomena SPP Thailand

“ราคาของไม้ที่แพงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและความด่างของไม้ ยิ่งเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ยังไงไม่มีความด่าง ก็จะขายได้ราคาแพงกว่าไม้ที่ขยายพันธุ์ยังไงก็ด่าง เพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์ก็จะยากง่ายไม่เหมือนกัน ยิ่งทำได้ยากราคาก็จะยิ่งแพง ถือได้ว่าตอนนี้การขายไม้ของผม สร้างรายได้ให้กับผมได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผมมีอิสระทางการเงินมากขึ้น และที่สำคัญเลยคือเรื่องของการมีเวลาให้กับครอบครัว” คุณโอม บอก

Alocasia Lowrider

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกไม้แปลกไม้หายาก คุณโอม แนะว่า ต้องเริ่มจากการปลูกไม้ชนิดใดก็ได้ให้เกิดความชำนาญ จากนั้นสิ่งที่ทำด้วยใจรักเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศุภสิทธิ์ ยอดบุตร หรือ คุณโอม ณ บ้านเลขที่ 154/1 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 088-158-9281