สุชาติฟาร์ม เพาะพันธุ์กุ้งขาวคุณภาพ สร้างความจริงใจ ลูกค้าเชื่อมั่นกว่า 2 ทศวรรษ

กุ้งขาวแวนนาไม เป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งชนิดนี้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเจริญเติบโตได้เร็วใช้ระยะเวลาการเลี้ยงไม่นาน เป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้ทั้งในระบบธรรมชาติและระบบกึ่งหนาแน่น ซึ่งกุ้งขาวแวนนาไมสามารถกินอาหารได้หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ ซากแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน ตลอดไปจนถึงการเลี้ยงด้วยอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป การจะเลี้ยงให้ได้คุณภาพการผลิตลูกพันธุ์ เป็นต้นทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากแหล่งผลิตลูกพันธุ์ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ช่วยให้สายพันธุ์ลูกกุ้งขาวที่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นกุ้งที่สมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด

กุ้งขาว

คุณสุชาติ ศรีประสม เกษตรกรดีเด่นด้านประมง ระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะพันธุ์กุ้งขาวที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ พร้อมทั้งประหยัดต้นทุนการผลิตด้วยการบำบัดน้ำภายในฟาร์มใช้เอง ทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีการใช้น้ำหมุนเวียน ช่วยให้ไม่ต้องซื้อน้ำเค็มเข้ามาเลี้ยงกุ้งขาวภายในฟาร์ม สามารถประหยัดเงินจากการซื้อน้ำเค็มต่อปีได้เป็นหลักล้านบาท

คุณสุชาติ ศรีประสม

มีความมุ่งมั่น ขยันทำงาน

พร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คุณสุชาติ เล่าให้ฟังว่า เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งตั้งแต่ปี 2533 ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แต่แล้วเมื่อผ่านมา 10 ปีของการทำธุรกิจ ประมาณ 2543 ฟาร์มของเขาได้เจอกับอุทกภัยครั้งร้ายแรง เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ โดยน้ำเข้าท่วมชนิดที่ว่าไม่ได้เตรียมตัวรองรับในเรื่องนี้ ทำให้ธุรกิจกุ้งที่ทำอยู่เกิดความเสียหาย นอกจากจะไม่เหลืออะไรแล้ว ยังมีหนี้สินติดตัวตามมาด้วยอีก 1 ก้อน จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นลูกจ้างเลี้ยงกุ้งให้กับบริษัทแห่ง 1 ประมาณ 1 ปี เมื่อเริ่มมีทุนและช่องทางการค้ามากขึ้น จึงได้เปิดฟาร์มเป็นของตัวเองทำธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน

รถขนกุ้งส่งลูกค้า

“พอธุรกิจเราเติบโตขึ้น ก็ขยับขยายฟาร์มให้เรื่อยๆ โดยเน้นให้มีความครบวงจรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว ลูกกุ้งขาวที่เพาะพันธุ์ออกมาที่นี่มีหมด เพื่อให้ธุรกิจมีความหลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก และเพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเรา ด้วยความจริงใจของธุรกิจที่ทำมานี่เอง เกษตรกรได้รู้จักสุชาติฟาร์มมากขึ้น และช่วงที่โควิดเข้ามาระบาด ฟาร์มก็ยังตั้งอยู่ได้และประสบผลสำเร็จดี ไม่ได้รับผลกระทบ สามารถประคับประคองมาได้” คุณสุชาติ บอก

กุ้งขาวไซซ์ Super PL

แบ่งโซนการเลี้ยงเป็นระบบ

ช่วยให้จัดการได้ง่าย

การเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อผลิตลูกกุ้งคุณภาพนั้น คุณสุชาติ บอกว่า การจัดโซนเลี้ยงถือว่ามีความสำคัญมาก โดยจะแบ่งเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ โซนเลี้ยงกุ้งพี โซนที่เลี้ยงกุ้งเนื้อ พร้อมกันนี้ทางฟาร์มยังมีโซนกักกันอยู่ภายฟาร์มด้วยเช่นกัน ซึ่งพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวที่นำมาใช้เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์เป็นของตัวเอง ซึ่งมีความต้านทานโรค และเจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง นำสายพันธุ์เหล่านี้มาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตให้กับเกษตรกร

บ่อพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว

อายุพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวที่นำมาผสมพันธุ์ได้ ต้องมีอายุ 6 เดือนเต็ม มีความยาวตัวอยู่ที่ 22-23 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวอยู่ที่ 45-50 กรัม ซึ่งกุ้งขาวแม่พันธุ์จะเป็นกุ้งที่ให้ไข่ดกประมาณ 200,000 ฟองต่อ 1 แม่พันธุ์ โดยพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมใช้งานหรือครบอายุแล้ว จะต้องเลี้ยงแยกกันไว้คนละบ่อ

โดยกุ้งขาวไซซ์เล็กยังไม่ได้อายุเป็นพ่อแม่พันธุ์ ขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ความจุน้ำประมาณ 50 ตัน จะปล่อยเลี้ยงกุ้งขาวเลี้ยงรวมกันอยู่ที่ประมาณ 2,000 ตัว ก่อนที่จะนำพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวมาผสมพันธุ์กัน ในช่วง 20 วันก่อนหน้า จะขุนด้วยอาหารสดเป็นเพรียงทรายกับหมึกสด หลังจากครบกำหนดขุนอาหารแล้วก็จะนำกุ้งขาวที่ได้อายุเป็นพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงแยกเพศ

การขนส่งลูกพันธุ์กุ้ง

“พอเห็นว่าพ่อแม่พันธุ์พร้อมผสมพันธุ์แล้ว จะนำกุ้งตัวแม่พันธุ์ลงไปปล่อยเลี้ยงในบ่อพ่อพันธุ์ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 อย่างเช่นสมมุติ ตัวผู้ 100 ตัวต่อตัวเมีย 100 ตัว ใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น พอได้เวลาประมาณ 6 โมงเย็น ก็จะตรวจดูว่าตัวเมียตัวไหนได้รับการผสม จากนั้นก็คัดตัวเมียที่ได้ผ่านการผสมแล้ว มาวางไข่ในบ่ออื่นที่เตรียมไว้ พอไข่ออกมาแล้ว รอเวลาประมาณ 12-15 ชั่วโมง ไข่ที่ได้ก็จะฟักออกมาเป็นตัว จากนั้นนำตัวอ่อนที่ได้ไปเลี้ยงเป็นลูกกุ้งพีต่อไป” คุณสุชาติ บอก

ระยะการเลี้ยงลูกกุ้งขาวให้ได้ขนาดเป็นลูกกุ้งพี จะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 20 วัน ซึ่งในระยะนี้ลูกกุ้งขาวจะกินแพลงตอนก์พืชและแพลงตอนก์สัตว์ ใน 1 วันจะต้องขุนอยู่ที่ประมาณ 6-8 ครั้ง ส่วนในเรื่องของค่าน้ำที่เลี้ยงกุ้งขาวทั้งหมดในฟาร์ม เช็กค่าน้ำให้ได้มาตรฐานอยู่ทุกวัน ส่วนในเรื่องของค่าความเค็มของน้ำจะไม่เกิน 30 ppt หากเกษตรกรท่านใดสั่งลูกกุ้งนำไปเลี้ยงต่อ สามารถแจ้งให้ทางฟาร์มปรับค่าความเค็มลดลงได้ เพื่อให้ลูกกุ้งขาวที่นำไปเลี้ยงเข้าได้กับค่าน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ฟาร์มนั้นๆ

เเม่พันธุ์กุ้งขาวที่ผ่านการผสมจากพ่อพันธุ์เเล้ว

เน้นทำตลาดด้วยความจริงใจ

เพื่อให้การค้ากุ้งขาวยั่งยืน

การทำตลาดเพื่อขายลูกพันธุ์ขาวภายในฟาร์ม คุณสุชาติ เล่าว่า ช่วงแรกที่ได้มาดำเนินธุรกิจเอง หากถามว่าหาตลาดลำบากไหม ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้สบายอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ด้วยความที่เป็นคนจริงใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื้อที่เป็นลูกค้าอยู่เสมอ จึงทำให้ลูกพันธุ์กุ้งขาวที่ผลิตออกมาเป็นที่รู้จัก และลูกค้าบอกกันไปปากต่อปากมากขึ้น ในเรื่องของคุณภาพของกุ้งขาวสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดยืนจุดเด่นของฟาร์ม

โดยกำลังการผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวใน 1 เดือน จะผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งบางเดือนสามารถผลิตได้มากสุดอยู่ที่ 100 ล้านตัว หรือบางช่วงถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาบ้าง กำลังผลิตต่อเดือนจะอยู่ที่ 20 ล้านตัว ซึ่งไซซ์ลูกกุ้งขาวที่ทางฟาร์มผลิตส่งขายให้กับลูกค้าจะเป็นไซซ์ซุปเปอร์พีเอล (Super PL) โดยชั่งน้ำหนักเป็นหลัก ขายตั้งแต่น้ำหนัก 0.35 กรัม ราคาต่อตัวอยู่ที่ 40 สตางค์ ข้อดีของลูกกุ้งขาวไซซ์นี้คือสามารถย่นระยะเวลาการเลี้ยงของเกษตรกรได้ โดยถ้านำไปเลี้ยงต่อประมาณ 2 เดือนไม่มีปัญหาในเรื่องโรคต่างๆ จะสามารถทำไซซ์ได้อยู่ที่ประมาณ 35-45 ตัวต่อกิโลกรัม

อาหารขุน พ่อ-เเม่พันธุ์กุ้งขาว เพรียงทรายต้องสะอาด

“ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาว ก็จะมาจากหลายๆ จังหวัดในภาคกลาง ตั้งแต่ผมทำฟาร์มขายลูกพันธุ์มา จะเน้นในเรื่องของความจริงใจเป็นหลัก จึงทำให้ฟาร์มของผม ทำการค้ามาอยู่ตอนนี้มาถึง 17 ปี ก็ถือว่ามีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างมาตรฐานต่างๆ ต้องให้เท่าทันเหตุการณ์ ทุกอย่างของการทำธุรกิจต้องมีขั้นตอนตรวจสอบย้อนกลับให้ได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ฟาร์มมีมาตรฐาน และลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ ก็จะช่วยให้อาชีพของเรามีรายได้ยั่งยืนครับ” คุณสุชาติ บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของกุ้งขาว หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกพันธุ์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุชาติ ศรีประสม ฟาร์มตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 081-996-8393