อธิบดีกรมการค้าภายในปลื้มมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกได้ผลดี ส่งผลให้ ปี 66 เป็นปีทองผลไม้ไทย

อธิบดีกรมการค้าภายในปลื้มมาตรการบริหารผลไม้เชิงรุกได้ผลดี ส่งผลให้ ปี 66 เป็นปีทองผลไม้ไทย  ฝากเกษตรกรใส่ใจคัดแยกคุณภาพสินค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และนำนวัตกรรมใหม่มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่การส่งออก  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2566 เทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่ง และเตรียมพร้อมสำหรับการการผลักดันผลไม้ไทยให้มีตัวเลขการส่งออกเป็นไปในทิศทางที่ดี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปูพรมผลไม้ไทย ไร้พรมแดน” กล่าวว่า  ปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้แบบเชิงรุกรวม 22 มาตรการ ซึ่งภายใต้มาตรการดังกล่าว กรมการค้าภายใน รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการผลไม้ เป้าหมายกว่า 700,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 29,667 ล้านบาท สามารถป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดและยกระดับราคาผลไม้ที่เกษตรกรขายได้อย่างมีเสถียรภาพ

ปีนี้ เป็นปีทองของผลไม้ไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและรสชาติที่อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งถือว่าเป็น King of Fruit และ มังคุด Queen of Fruit  นอกจากนี้การส่งออก มะม่วง ลำไย สับปะรด สร้างรายได้เข้าประเทศ มูลค่ากว่า 227,157 ล้านบาท

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า     ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายพันธมิตร ทั้งห้างท้องถิ่น ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การเคหะแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ที่เข้ามาช่วยเหลือเรา ในการระบายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งที่ลงมาช่วยดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครอง ที่เข้ามาช่วยดูแลทำให้เกิดความเป็นธรรม แก่พี่น้องเกษตรกร

ในปี 2567 กรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก เพิ่มความเข้มข้น ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานสินค้า และการนำนวัตกรรมเข้ามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก โดยร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายเอกชน ขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการกระจายผลไม้ให้ได้ทั่วถึง กว้างขวาง เพื่อยกระดับราคาสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ รวมทั้งผลักดันให้อุตสาหกรรมผลไม้ไทยเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์เองยังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาวะอากาศ รวมทั้งคุณภาพสินค้า และการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ หากพี่น้องเกษตรกร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีขบวนการคัดแยกคุณภาพสินค้า ก็มีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นประมูลสินค้าขายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรเอง  ผมต้องฝากให้พี่น้องเกษตรกรใส่ใจดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และนำนวัตกรรมใหม่มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่การส่งออก  เพราะโอกาสทางการตลาดของผลไม้ไทยในเวทีตลาดโลกยังเปิดกว้างอีกมาก

รัฐบาลโดยการนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการตามหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ” รวมถึงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นดูแลสินค้าเกษตร มีการวางแผน คาดการณ์วงจรการผลิตว่าจะออกสู่ตลาดมากน้อยในช่วงใดและเตรียมทางออกในการกระจายผลผสิตไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาด

“ นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เน้นย้ำการทำงานเพื่อขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร สินค้าเกษตรไทยมีศักยภาพ สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็ง เพราะผลไม้ไทยมีคุณภาพไม่เป็นรองใคร สู้ราคากับคู่แข่งได้ หากมีการพัฒนาต่อยอดคุณภาพสินค้าของเราไปเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค เทคโนโลยี โนฮาวต่างๆ ที่จะนำมาใช้ เพื่อพัฒนาผลไม้ไทย ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและขยายฐานตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งคงต้องฝากประเด็นนี้ให้ท่านทูตพาณิชย์ไปทำการบ้านเพิ่มเติม ” อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวในที่สุด

.

.

#ปูพรมผลไม้ไทย #ผลไม้ไทย #กรมการค้าภายใน #มะม่วง #มะพร้าวน้ำหอม #กล้วยหอม #ผลไม้ส่งออก #เทคโนโลยีชาวบ้าน #technologychaoban