สูตรน้ำหมักเปลือกสับปะรด บำรุงดิน

ใครที่กินสับปะรดแล้ว อย่า อย่า❗️เพิ่งนำเปลือกไปทิ้ง สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้ เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตาและเปลือกของสับปะรด นำมาทำจุลินทรีย์น้ำหมักสับปะรดได้ เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของต้นพืช และยังมีสรรพคุณช่วยปรับสภาพดินจากดินแข็ง ดินเหนียว ดินดาน ทำให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น 

🪴วิธีการ

1. ฉีกหรือสับเปลือกสับปะรดให้มีขนาดเล็กลง ยิ่งเล็กก็ยิ่งทำให้การนำไปใช้ประโยชน์และการย่อยสลายง่ายขึ้น จากนั้นนำไปใส่ถังหมัก

2. เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยในขวดบรรจุกากน้ำตาล เพื่อทำการละลายกากน้ำตาล เมื่อกากน้ำตาลละลายแล้ว ให้เติมลงไปในถังหมัก

3. เติมน้ำเปล่าให้พอท่วมเปลือกสับปะรด

4. คนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นปิดฝา

🪴วัตถุดิบ

– เปลือกสับปะรด จำนวน 1 กิโลกรัม

– กากน้ำตาล จำนวน 100 มิลลิลิตร

– น้ำเปล่า

– ถังหมักพร้อมฝาปิด

วิธีการนำไปใช้

– นำไปรดพืชผัก ใช้อัตราส่วน 20 ซีซี : น้ำ 20 ลิตร มีประโยชน์ช่วยในการปรับสภาพดินและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของราก เมื่อรากพืชเดินได้ดี ต้นพืชของเราก็จะเจริญงอกงาม

– รองพื้นก้นหลุมหรือใช้ปรับสภาพดิน อัตราส่วน 100 ซีซี : น้ำ 10 ลิตร วิธีใช้คือการผสมน้ำใส่บัวรดน้ำ รดก่อนจะปลูกต้นไม้ ประมาณ 2 สัปดาห์

🪣การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ระหว่างการหมักให้เปิดคนส่วนผสมวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้จุลินทรีย์มีการกระจายตัวและย่อยสลายได้เร็วขึ้น ใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 3 สัปดาห์หรือจนกว่าเปลือกสับปะรดจะมีการเปื่อยยุ่ย จึงจะนำไปใช้งาน

🌱ขอบคุณสูตรจาก : mepanya.com

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #technologychaoban #สูตรปุ๋ย #สูตรน้ำหมัก #บำรุงดิน #สูตรน้ำหมักสับปะรด