ปลูกพืชผสมผสาน แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน มีผลผลิตต่อเนื่อง สร้างรายได้ทั้งปี

คุณโสพี ทองทุม เกษตรกรอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หลังเกษียณจากงานประจำกลับมาทำเกษตรผสมผสานยังบ้านเกิดของตัวเอง โดยยึดการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ในพื้นที่ทำเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดไปจนถึงการเลี้ยงปลาภายในบ่อน้ำสำหรับใช้ภายในสวน

คุณโสพี ทองทุม

คุณโสพี เล่าว่า เริ่มทำเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปี 2560 แบ่งพื้นที่ที่มีอยู่จำนวน 19 ไร่ มาทำเกษตรผสมผสานอยู่ที่ 3 ไร่ โดยในพื้นที่สำหรับแบ่งมาทำการเกษตร จะดำเนินการขุดบ่อน้ำไว้เพื่อให้ใช้รดพืชผักและไม้ผลต่างๆ และเลี้ยงปลาเข้ามาเสริมด้วย จึงทำให้ภายในบ่อน้ำ นอกจากมีน้ำใช้ทำการเกษตรแล้ว ปลายังสามารถสร้างรายได้อีกด้วย

การปลูกพืชจะเน้นปลูกให้ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ไม้ผลที่สร้างรายได้ประจำปีจำพวกมะม่วง มะขามเทศ มะขาม สะเดา ส่วนพืชผักสวนครัวเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกจากจะบริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถจำหน่ายได้ราคาอีกด้วย อาทิ คะน้า กะเพรา ถั่วฝักยาว ฯลฯ เรียกได้ว่ากินอะไรก็ปลูกพืชชนิดนั้น

“นอกจากผมจะปลูกพืชแล้ว ผมยังมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เรียกได้ว่าค่อนข้างครบวงจร เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไร ถ้าเรามีของครบอยู่ทุกด้าน ก็จะช่วยให้เรามีผลผลิตครบทุกอย่าง ทำให้ในแต่ละวัน มีผลผลิตหมุนเวียนแบบนี้ไปตลอดทั้งปี” คุณโสพี บอก

การทำเกษตรผสมผสาน น้ำถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ คุณโสพี บอกว่า ต้องมีในเรื่องของการจัดการน้ำให้ดี ก็จะช่วยให้พืชที่ปลูกไม่เกิดความเสียหาย ส่วนในเรื่องของปุ๋ยและสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เน้นทำปุ๋ยหมักใช้เองและน้ำหมักต่างๆ ไว้ใช้สำหรับป้องกันแมลงศัตรูพืช จึงทำให้การทำเกษตรผสมผสานภายในสวนปลอดสารพิษทุกขั้นตอน

สำหรับการทำตลาดเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร คุณโสพี บอกว่า ส่วนใหญ่นำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดชุมชน ส่วนปลาจะเน้นทำการแปรรูปเอง ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิตได้เป็นอย่างดี ส่วนพืชผักสวนครัวอื่นๆ ขายตามความเหมาะสม ราคาอยู่ที่กำละ 10-20 บาท

คุณโสพี ยังบอกอีกด้วยว่า เกษตรผสมผสานทำให้ได้ค้นพบการใช้ชีวิตที่มีความสุข ช่วยให้มีอาหารบริโภคภายในครัวเรือนได้อย่างสบาย พร้อมทั้งส่วนที่มีมากเกินไป ยังสามารถจำหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย

“การทำเกษตรสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ส่วนพืชผักปลูกให้ความปลอดภัย จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจ ว่าสิ่งที่ผมทำผมทำด้วยความใส่ใจ เพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากทำเกษตร ก็อยากให้สนใจในเรื่องของน้ำเป็นสำคัญ ต้องมีเรื่องน้ำในที่ ก็จะช่วยให้การทำเกษตรประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน” คุณโสพี บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสพี ทองทุม สวนตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-095-5065