เช็กลิสต์ ดอกไม้มงคล ความหมายดี บูชาครู

“ครูอาจไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะมีครู” ครู คือผู้นำความรู้ทั้งจากในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ โดยวันครูจะตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้าน รวมดอกไม้มงคล ความหมายดี เพื่อมอบให้กับครูอาจารย์ที่เรานึกถึง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบคำขวัญ วันครู ปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” คำว่าครูสำหรับผม คือ ผู้สร้าง และผู้ให้ “สร้าง” คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม “ให้” คือ ให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนำไปต่อยอดได้

สัญลักษณ์ของวันครูคือ “ดอกกล้วยไม้” ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 เนื่องจากธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครู ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม” ด้วยกล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอก และต้องใช้เวลานาน ต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย 

ดอกเข็ม

สัญลักษณ์แทน “สติปัญญาที่เฉียบคม” ประดุจเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวเองได้ในทุกโอกาส คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู นอกจากมีสติปัญญาที่มีความเฉียบคมแล้ว จะทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

ดอกมะเขือ

สัญลักษณ์แทน “ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ” เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือที่โค้งลง เหมือนเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพ ก็จะหมดโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู

ข้าวตอก

สัญลักษณ์แทน “ความมีระเบียบวินัย” หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก แต่หากใครที่ทำตามใจตัวเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

หญ้าแพรก

สัญลักษณ์แทน “ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว และความอดทน” เพราะแม้ต้องอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดนเหยียบย่ำ แต่หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย แต่ถ้าได้รับน้ำเมื่อใด ก็จะเจริญงอกงามได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับลูกศิษย์ ที่เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครู ก็จะรับรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมต่อไป ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและดอกมะเขือนั่นเอง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : Thai PBS / วิกิพีเดีย / Kapook