จ่อดัน “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” ขึ้นทะเบียน GI หนุนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ่อดัน “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” ขึ้นทะเบียน GI หนุนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย เผยเคยเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูกาลาดินเนอร์ APEC 2022

วันที่ 19 มกราคม 2567 น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ได้นำทีมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สำรวจแหล่งเพาะเลี้ยง “กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต” พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อเตรียมผลักดันเป็นสินค้า GI ชนิดใหม่ของจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากการสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว เมื่อปี 2566 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 10 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 330,000 ล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นขยายตัวอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัด

เช่น ด้านอาหาร เกษตร ประมง ฯลฯ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า GI อย่างครบวงจร โดยมีการควบคุมคุณภาพสินค้า GI 2 รายการ ได้แก่ สับปะรดภูเก็ตและมุกภูเก็ต รวมทั้งว่าที่สินค้า GI ที่อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา 1 รายการ ได้แก่ ส้มควายภูเก็ต ตลอดจนเฟ้นหาสินค้า GI รายการใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

น.ส.กนิษฐา กล่าวต่อว่า กรมเล็งเห็นศักยภาพของสินค้าประมงจังหวัดภูเก็ต คือ กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตจะนึกถึงเมนูกุ้งมังกรเป็นอันดับต้นๆ

น.ส.กนิษฐา กล่าวอีกว่า กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ตมีหัวและลำตัวขนาดใหญ่ เปลือกแข็งหนา มีหนวดแข็งแรง ตัวกุ้งมีหลายสีสวยงาม มีน้ำหนักตัว 3.5-4.5 กิโลกรัม สามารถบริโภคได้ทั้งแบบสดและผ่านการปรุง มีการเพาะเลี้ยงในบริเวณทะเลรอบเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร จัดว่าเป็นอาหารทะเลที่มีราคาสูง มีการจัดเทศกาล Phuket Lobster Festival เป็นประจำต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี อีกทั้งยังเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ APEC 2022 อีกด้วย

น.ส.กนิษฐากล่าวต่อว่า การลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ กรมมีเป้าหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินค้ากุ้งมังกร 7 สีภูเก็ตเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI พร้อมส่งเสริมให้เป็น Soft Power ด้านอาหารของไทย โดยมีการประชุมหารือระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้า ณ แหล่งผลิตสินค้าอีกด้วย

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์