ลงทุนครั้งเดียว เก็บขายได้ 10 ปี ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ต่อยอดส่งออก โกยรายได้เฉียด 3,000 ต่อวัน

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและปลูกได้ดีในประเทศไทย ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรในหลายพื้นที่ปลูกเป็นอาชีพที่ทำเงิน พร้อมทั้งปลูกแบบอินทรีย์ นอกจากเป็นการผลิตที่มีความปลอดภัยแก่เกษตรกรเองแล้ว การปลูกในระบบอินทรีย์ยังช่วยให้ผลผลิตจำหน่ายได้ในราคาที่สูงตามไปด้วย 

คุณสันติภาพ จุลิวัลลี หรือ คุณอิ๊ เป็นเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในระบบอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ในช่วงแรกยังไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำแบบอินทรีย์มากนัก ต่อมาเมื่อรับรู้ถึงความต้องการของตลาดจึงค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้เป็นระบบอินทรีย์อย่างเต็มตัว นอกจากได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพส่งจำหน่ายให้กับตลาดแล้ว ยังส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรท่านอื่นๆ จนเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งรวมกันผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

คุณสันติภาพ จุลิวัลลี หรือ คุณอิ๊

จากหนุ่มออฟฟิศ ผันตัวเป็นเกษตรกร 

ต่อยอดธุรกิจเกษตร ด้วยวิทยาการสมัยใหม่

คุณอิ๊ เล่าให้ฟังว่า ในช่วงแรกทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศ ซึ่งในระหว่างนั้นเกิดความคิดอยู่เสมอว่าอยากทำการเกษตรก่อนที่จะมีอายุ 30 ปี ต่อมาเมื่อมีโอกาสได้ย้ายมาอยู่บ้านเกิดคือจังหวัดลพบุรี จึงเริ่มลงมือทำเกษตรโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อน ผลปรากฏว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานเกษตรชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรแบบจริงจังตลอดไปจนถึงในเรื่องของการทำตลาดที่ถูกต้อง

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยระบบน้ำหยด
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยระบบน้ำหยด

“พื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะทำไร่อ้อยกัน ซึ่งผมเองรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าคนอื่น จึงได้สนใจที่จะมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และได้ไปศึกษาในเรื่องของตลาดว่าปลูกแบบไหนถึงจะได้ราคาดี สรุปต้องเป็นการปลูกแบบอินทรีย์จะทำให้ได้ราคาดี เพราะตอนนี้ในท้องตลาดยังหาได้น้อย มันเลยทำให้ผมได้มุมมองแบบธุรกิจว่า ในเมื่อมีคนทำน้อย ผมน่าจะเริ่มทำก่อน ก็เลยมาผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบอินทรีย์ทั้งหมดในตอนนี้” 

พื้นที่ที่เคยทำเกษตรแบบเคมีมาก่อนนั้น คุณอิ๊ บอกว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนในระยะแรก โดยในช่วงแรกปีทำเป็นเกษตรแบบปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน GAP และปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆ จนพื้นที่สามารถทำเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มตัว 

พื้นที่แปลง

หน่อไม้ฝรั่ง ปลูกเพียง 1 ครั้ง 

สามารถเก็บผลผลิตได้นานเกือบ 10 ปี   

เมื่อต้องลงมือทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างจริงจัง คุณอิ๊ บอกว่า การลงมือทำเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและมีรายได้อย่างมั่นคงนั้น การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยถือว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ดี เพราะนอกจากทำให้ประหยัดเวลาแล้วยังประหยัดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งพื้นที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งของคุณอิ๊มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 35 ไร่ ถ้าได้รอบการเตรียมต้นใหม่ จะเตรียมแปลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะทำการไถดะไถแปร และทำการขึ้นร่อง ซึ่งระยะห่างของแถวร่องอยู่ที่ 150 เซนติเมตร และเมื่อนำต้นหน่อไม้ฝรั่งมาปลูกจะให้ระยะห่างระหว่างต้นและแถวอยู่ที่ 60×150 เซนติเมตร

การใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยในการทำเกษตร
การใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยในการทำเกษตร

“การเตรียมดินของผม ก่อนที่เราจะทำการไถแปลง จะเอาปอเทืองมาหว่านก่อน รอจนปอเทืองออกดอกแล้วเราก็ทำการไถดะ พอกุมภาพันธ์เตรียมแปลงแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน พอเข้าสู่ต้นเดือนมีนาคมก็จะเริ่มนำต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งอายุ 4 เดือนที่อนุบาลไว้แล้ว มาลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ช่วง 1 อาทิตย์แรก รดน้ำเป็นเวลา 3 วัน เว้น 1 วัน พอเข้าสู่อาทิตย์ที่ 2 จะรดน้ำ 1 วัน เว้นไว้ 3 วัน สลับกันไปแบบนี้ การรดน้ำหน่อไม้ฝรั่ง ถือว่าสำคัญเพราะว่าไม้ตัวนี้เป็นพืชเหง้า เราต้องรดน้ำให้เหง้าไม่แห้ง หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะ เพราะฉะนั้นการเปิดน้ำรักษาความชื้นของเหง้า จึงค่อนข้างมีความสำคัญ” 

ซึ่งการรดน้ำที่ดีที่สุดจะเป็นช่วง 09.00-15.00 น. หากรดน้ำหลังจาก 15.00 น. ไปแล้ว จะทำให้ในแปลงมีความชื้นมากและทำให้เกิดเชื้อรากับต้นหน่อไม้ฝรั่ง โดยโรคราสนิม โรครากเน่าโคนเน่าถือว่าต้องระมัดระวังมากที่สุด ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดกับแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งของที่นี่เลย เพราะคุณอิ๊ได้นำเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นในดินเข้ามาช่วย 

การพ่นน้ำหมักด้วยโดรน

ความชื้นในดินที่เหมาะสมของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจะอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การรดน้ำก็ลดลงไปด้วย เพราะเมื่อทราบความชื้นที่แน่นอน การรดน้ำก็จะประหยัดลงไปด้วยโดยที่ไม่ต้องรดน้ำมากเกินความจำเป็นที่พืชต้องการ หรือไม่ต้องรดน้ำทุกวัน เพราะการใช้เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นช่วยทำให้ทราบความชื้นในแปลงปลูกอยู่เสมอ และเป็นความชื้นที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง 

“พอนำระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยในเรื่องของการรดน้ำ ผมก็เอาตัวเซ็นเซอร์เข้ามาช่วย จึงทำให้ไม่ต้องมาเฝ้ารดน้ำทั้งวัน สมมุติความชื้นในดินต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ระบบก็จะทำการรดน้ำภายในแปลงให้อัตโนมัติ เพื่อให้ความชื้นมาอยู่คงที่ ถือว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ตอบโจทย์ในเรื่องของความแม่นยำและความสะดวกสบายได้ดีครับ” 

พื้นที่ภายในแปลง

หลังจากนำต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งอายุ 4 เดือน มาปลูกลงแปลงแล้ว จะดูแลปล่อยไว้ให้แตกหน่อใหม่ประมาณ 5 เดือน เมื่อครบกำหนดจะเดินดูภายในแปลง พร้อมกับถอนต้นที่งอกมาออกให้หมด รอจนงอกใหม่อีกครั้งประมาณ 1 เดือน ซึ่งในช่วงนี้ก็จะทำการพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกพร้อมกับฉีดพ่นน้ำหมัก 

เมื่อครบ 30 วัน หน่อไม้ฝรั่งที่ได้ทำการปฏิบัติดูแลมานั้น จะแตกหน่อแตกกอออกมาจำนวนมาก ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวต่อไป ในช่วงนี้จะถอนต้นที่ไม่ต้องการออกให้หมด โดย 1 กอ จะเลือกต้นแม่ที่มีความแข็งแรงไว้ประมาณ 2-3 ต้น เมื่อดูแลไปเรื่อยๆ ต้นแม่ที่แข็งแรงจะออกหน่อใหม่ออกมาเรื่อยๆ ให้สามารถเก็บขายได้ทุกวันเป็นเวลาประมาณ 60 วัน และหลังเก็บจนครบเวลาที่กำหนดแล้ว ก็จะพักต้นไปอีก 30 วัน เหมือนเดิม ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี หรือจนกว่าต้นหน่อไม้ฝรั่งจะครบ 10 ปี 

ต้นสวย

ผลผลิต 7-11 กิโลกรัมต่อไร่ 

ขายได้ราคา เพราะเป็นสินค้าอินทรีย์ 

หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ที่ต้นมีความสมบูรณ์และสามารถออกหน่อให้เก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องนั้น คุณอิ๊ บอกว่า ผลผลิตที่เก็บส่งจำหน่ายได้ทุกวันแปลงปลูกในเนื้อที่ 1 ไร่ จะเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยประมาณ 7-11 กิโลกรัม และช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ผลผลิตที่เก็บก็จะมีลดลงบ้างเหลืออยู่ที่ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จึงทำให้ผลผลิตในบางช่วงแม้จะมีน้อย แต่เมื่อนำผลผลิตจากเกษตรกรภายในกลุ่มมารวมกัน ก็จะมีปริมาณที่มากพอที่จะส่งจำหน่ายให้กับตลาดได้เป็นอย่างดี 

การคัดคุณภาพ

ราคาหน่อไม้ฝรั่งที่ส่งจำหน่ายมีการเซ็นสัญญาซื้อขายแบบระยะยาว จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมาส่งจำหน่ายได้ทุกต้น โดยราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท ไม่ว่าช่วงไหนหรือฤดูกาลไหนจะมีผลผลิตมากหรือน้อย หรือกลไกตลาดราคาจะถูกลดลงไป ทางกลุ่มของคุณอิ๊ก็จะยังจำหน่ายได้อยู่ราคาเดียวคือ 200 บาทต่อกิโลกรัม 

การเพิ่มมูลค่า

“ตอนนี้ถือว่าการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชที่ทำรายได้ให้กับชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อการทำจากรุ่นพ่อแม่ด้วย ก็ถือว่าสร้างงานสร้างอาชีพที่ดี เพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะทำเกษตร ก็อยากจะให้หาข้อมูลให้ดี เรียนรู้ศึกษาในเรื่องที่สนใจให้ดีก่อนที่จะลงมือทำจริง จากนั้นมองในเรื่องของการทำตลาดให้ต่อเนื่อง เมื่อผลผลิตเราดีมีคุณภาพ เรื่องตลาดไม่ต้องกลัวเลยครับ”

สินค้าพร้อมจำหน่าย

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสันติภาพ จุลิวัลลี หรือ คุณอิ๊ หมายเลขโทรศัพท์ 091-845-8135 หรือเพจ Facebook : บ้านไร่อินทรีย์มีสุข