เครื่องหมาย Q เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แบบไหนใช้ในปัจจุบัน แบบไหนเลิกใช้แล้ว

เครื่องหมาย Q มีไว้ทำอะไร เครื่องหมาย Q คือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับเชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

ลองมาทายกันเล่นๆ ว่า เครื่องหมาย Q เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แบบ A หรือ แบบ B แบบไหนที่ใช้ในปัจจุบัน แบบไหนที่เลิกใช้แล้ว

คำตอบ : แบบ B คือ แบบที่ใช้ในปัจจุบัน

แบบ A – เครื่องหมาย Q ธงชาติ คือ เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในรูปแบบเก่าซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว

แบบ B – เครื่องหมาย Q สีเขียวทั้งหมด คือ เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน

ดังนั้น ถ้าหากทุกท่านพบสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q สีเขียวทั้งหมด ก็แสดงว่าสินค้าเกษตรนั้นได้รับการการรับรองว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย