“กุหลาบ” สีไหนปลูกยากที่สุด

การปลูกกุหลาบทุกคนอาจจะมองว่ายาก แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ยากขนาดนั้น ถ้าหมั่นดูแล ใส่ใจ ก็จะได้ดอกกุหลาบที่งอกงาม ก่อนที่จะเริ่มปลูกสิ่งแรกคือต้องดูว่าพื้นที่ของตัวเองนิยมปลูกสายพันธุ์ไหน เนื่องจากกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ไม่ได้สามารถปลูกได้ทุกที่ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของแต่ละโซน

กุหลาบมีหลากหลายสายพันธุ์ และมีหลากหลายสีเช่นเดียวกัน แต่รู้ไหมว่าสีไหนที่ปลูกยากที่สุด วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้าน ไปหาคำตอบมาให้แล้ว หลายๆ คนเวลาพูดถึงกุหลาบจะนึกถึงสีแดงเป็นหลัก แต่ที่จริงมีเยอะมาก เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายที่ต่างกันอีกด้วย

กุหลาบที่ปลูกยากที่สุดจะเป็น “สีแดง” และ “สีเหลือง” เนื่องจากเชื้อราชอบมาก ใบจะเหลืองง่าย ทำให้ดูแลค่อนข้างยาก ยิ่งช่วงหน้าฝนจะเกิดเชื้อราบ่อยมาก เชื้อรามาจากการได้รับความชื้นเป็นเวลานานจนเกิดเชื้อราภายในดิน ระบบรากมีปัญหาส่งผลมาที่ลำต้น กิ่งดำ กิ่งตาย และใบเหลืองเป็นจุดจนกระทั่งร่วงหล่นลงดิน ซึ่งเชื้อราเหล่านี้สามารถกระจายเป็นวงกว้างได้

วิธีการแก้ไข

  1. เก็บใบเหลืองทั้งบนต้นและโคนต้นออกไปทิ้งให้ห่าง
  2. หากำจัดเชื้อราสำหรับต้นไม้โดยเฉพาะมาพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจนอาการดีขึ้น
  3. หากอาการหนักอาจจะต้องหาวัสดุโปร่งๆ ระบายน้ำดีๆ มาเปลี่ยนไปเลย 
  4. หากทุกอย่างดีขึ้นแล้ว ควรพ่นกันเชื้อราเสมอ ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แนะนำ : ควรใช้กำจัดเชื้อราพ่นเสมอ จะช่วยยับยั้งการเกิดโรคนี้ได้ 

การปลูกกุหลาบ ใจความสำคัญหลักๆ ที่ต้องคำนึงถึงคือเรื่องดินที่ใช้ปลูก กุหลาบชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย เพราะมีความโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ไม่แฉะ และมีธาตุอาหารสมบูรณ์ สิ่งต่อมาที่ต้องคำนึงถึงกุหลาบชอบแสงแต่ไม่มาก ต้องแดดส่องถึงอย่างน้อย 6 ชั่วโมง มีอากาศโปร่งโล่ง ไม่ร้อนจนเกินไป 

กุหลาบสามารถปลูกได้ทั้งในดินที่เป็นกรดหรือด่าง แต่เจริญได้ดีในดินที่ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย คือมี pH ประมาณ 4.5-6.5 ถ้าดินเป็นกรดมากให้เติมปูนขาว 60-100 กิโลกรัมต่อ 100 ตารางวา แต่ถ้า 5 ดินเป็นด่างก็ใส่กํามะถันผง 20-50 กิโลกรัมต่อ 100 ตารางวา 

กิ่งพันธุที่นิยมนํามาปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้าในปัจจุบัน ได้แก่ กิ่งตัดชํา และกิ่งตอน จะมีเกษตรกรบางรายที่ปลูกโดยใช้ต้นติดตา แต่มีน้อยราย

เนื่องจากกุหลาบเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัดอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ดังนั้น สถานที่ปลูกกุหลาบจึงต้องเป็นที่โล่งแจ้งและจะต้องมีความชื้นสูงด้วย การคลุมแปลงปลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการปลูกกุหลาบ โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น หญ้าแห้ง ฟาง เปลือกถั่วลิสง ซังข้าวโพด ชานอ้อย ขุยมะพร้าว แกลบ และขี้เลื่อย เป็นต้น 

ควรจําไว้ว่าวัสดุที่จะนํามาคลุมแปลงปลูกนี้ ควรเป็นวัสดุที่เก่าคือ เริ่มสลายตัว แล้วมิฉะนั้นจะทําให้เกิดการขาดไนโตรเจนกับต้นกุหลาบ ดังนั้น ถ้าใช้วัสดุที่คลุมแปลงค่อนข้างใหม่ควรเติมปุ๋ยไนโตรเจนลงไปด้วย การคลุมแปลงนี้นอกจากจะช่วยรักษาความชื้นและอุณหภูมิ รวมทั้งเพิ่มความโปร่งของดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินในแปลงปลูกแล้วยังช่วยป้องกันวัชพืชให้ขึ้นช้าอีกด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรดน้ำกุหลาบจะอยู่ที่ 7-8 โมง ควรรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน ไม่ควรรดน้ำในช่วงที่มีแสงแดดแรง จะทำให้ใบเหี่ยวเฉาเกิดรอยไหม้ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร