แล้งนี้ ชวนปลูก “แตงกวา” พืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น ให้ผลผลิตไว แถมเคล็ดลับปลูกแตงไม่ขม

แตงกวา เป็นพืชใช้น้ำน้อย อายุสั้น ให้ผลตอบแทนเร็ว ใช้เวลาเพียง 30-45 วัน เก็บผลผลิตได้นาน 30-60 วัน แตงกวาเป็นพืชเศรษฐกิจ ตระกูลเดียวกับแตงโม ฟักทอง บวบ มะระ น้ำเต้า สามารถปลูกแพร่หลายได้ทั่วประเทศ และใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แนะนำเทคนิคการปลูกแตงกวาสร้างรายได้ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปลูกแตงกวา

เริ่มจาก ไถพรวนเตรียมดิน 2 ครั้ง วัดระยะห่าง 1 เมตร และ 2 เมตร สับกัน ไถร่องยาว 20 เมตร หรือ 40 เมตร ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ 1 กระสอบ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 กิโลกรัม โรยตามร่องยาว 20 เมตร (20 กิโลกรัมต่อไร่) และไถกลบซ้ายไปขวา จากนั้น วางสายระบบน้ำหยดและคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ ให้วางด้านสะท้อนแสงขึ้นด้านบน และวัดระยะหลุมปลูกแถวเดียวห่างกัน 40 เซนติเมตร และเจาะรูพลาสติกขนาดกระป๋องนม จากนั้น หยอดเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่ผ่านการแช่และคลุกยาแล้วหลุมละ 1 เมล็ด (150 เมล็ดต่อไร่) ทำค้างเพื่อให้เถาแตงกวาเลื้อย สามารถดัดแปลงใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ต้นอ้อ ต้นพง กิ่งไม้ ใช้เชือกขึงตามแนวนอนทุกๆ 25-30 เซนติเมตร โดยทั่วไปนิยมใช้ค้างรูปสามเหลี่ยม

วิธีเตรียมเมล็ดพันธุ์แตงกวา

เลือกเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำสะอาดนาน 3 ชั่วโมง วางผึ่งให้แห้งในร่มและคลุกยากันแมลง ทิ้งไว้นาน 3 ชั่วโมง นำเมล็ดพันธุ์ใส่ถุงพลาสติกปิดปากรัดถุงและเขียนชื่อพันธุ์ พักทิ้งไว้ 1 คืน เมล็ดแตงกวาจะงอกรากให้เห็น นำเมล็ดแตงกวาไปหยอดหลุมปลูก 1 เมล็ดต่อหลุม

วิธีการดูแลรักษา

ใส่ปุ๋ยรองพื้น ใส่ปุ๋ยครั้งแรกตั้งแต่การเตรียมดิน ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยร่วมกับธาตุอาหารเสริมพร้อมกับการให้น้ำแบบหยด ครั้งที่สาม ใส่ปุ๋ยละลายน้ำร่วมกับธาตุอาหารเสริมและใช้ฮอร์โมนโปรตีนไข่ฉีดทางใบ จนกว่าจะเก็บผลผลิตหมดแปลง การเก็บเกี่ยวผลผลิต สังเกตได้จาก แตงกวาเลื้อยขึ้นค้างได้เร็วผลผลิตจะดี ลูกยาว ผิวสวย เริ่มเก็บผลแตงกวาเมื่ออายุ 30 วัน เก็บทุกวันไปจนถึง 60 วัน ขึ้นอยู่กับการดูแล

วิธีการเก็บผลแตงกวา

ใช้มือเด็ดขั้วผลแตงชิดเถา แทนการใช้กรรไกรหรือมีด เพราะจะทำให้ต้นแตงไม่ชะงักการสร้างดอกผลชุดใหม่ ควรเลือกเก็บผลแตงอ่อนที่มีดอกติดก้นอยู่ วิธีการคัดเกรดและบรรจุแตงกวา คัดแตงกวาเป็น 4 เกรด คือ 1. แตงตั้ง เป็นแตงคุณภาพดี ลูกใหญ่ตรง ผิวสวย 2. แตงต่อ เป็นแตงเกรดรอง ลูกใหญ่ยาวแต่โค้งเอียง 3. แตงงอ เป็นแตงเกรดต่ำ ลูกขนาดไม่แน่นอน คองอ บิดเบี้ยว และ 4. แตงใหญ่ เป็นผลแตงกวาขนาดใหญ่และค่อนข้างแก่ สำหรับการบรรจุถุงพลาสติก โดยทั่วไปการจำหน่ายและบรรจุผลแตง โดยวางเรียงตั้งหรือนอนก็ได้ จัดถุงละ 10 กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการลำเลียงขนส่งและจำหน่าย

เทคนิคการปลูกแตงกวาไม่ขม

เทคนิคการปลูกแตงกวาไม่ขมทำได้ไม่ยาก แค่เพียงใช้ระบบน้ำหยด เพื่อให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพร้อมกับการให้น้ำ นอกจากนี้ การเลือกพันธุ์แตงกวาที่เหมาะสมกับสภาพดินและอากาศของแต่ละพื้นที่ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะแตงกวาเป็นพืชไม่ต้องการน้ำมากแต่ขาดน้ำไม่ได้ การทำค้างที่เหมาะสมกับการจัดการดูแลการเก็บเกี่ยว สุดท้ายไม่ควรปลูกในสภาพอากาศร้อนจัด ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส แตงจะมีรสขม