โจ๊กคัพข้าวสังข์หยด เสริมอาหาร โปรตีนจากด้วงสาคู เหมาะกับกลุ่มผู้รักสุขภาพ ผู้สูงอายุ

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากสถิติด้านประชากรในปี 2565 พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีมากถึง 18.30 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งปัญหาของผู้สูงอายุที่ตามมานี้เองคือโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด รวมไปถึงโรคอัลไซเมอร์ จึงทำให้การดูแลและการป้องกันสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มจากการทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูงเพื่อเป็นการป้องกัน 

คุณหทัยกานต์ เพ็ชรสังข์ และทีมพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหารได้เล็งเห็นคุณค่าทางอาหารของตัวอ่อนด้วงสาคูหรือที่เรียกว่า หนอนด้วงสาคู ซึ่งเป็นแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงกันมากในภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ทางทีมจึงได้ทำการแปรรูปหนอนด้วงสาคู ให้เป็นส่วนประกอบของโจ๊กคัพเสริมอาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้รักสุขภาพ 

คุณหทัยกานต์ เพ็ชรสังข์ (ขวา)
คุณหทัยกานต์ เพ็ชรสังข์ (ขวา)

เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการของหนอนด้วงสาคูมีโอเมก้า 3, 6, 9 สูง ช่วยบำรุงระบบประสาท ทั้งยังมีสรรพคุณช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือด โดยทางกลุ่มมีการนำข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นวัตถุดิบ GI ของจังหวัดพัทลุงมาเป็นอีก 1 วัตถุดิบหลักในตัวผลิตภัณฑ์ CUPBUG จะอยู่ในรูปแบบของโจ๊กคัพกึ่งสำเร็จรูปที่ทานง่าย เหมาะสมกับผู้สูงอายุและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงด้วงสาคู รวมไปถึงกลุ่มผู้เพาะปลูกข้าวสังข์หยดด้วยเช่นกัน 

ซึ่งผลิตภัณฑ์โจ๊กคัพเสริมอาหารโปรตีนจากด้วงสาคูนี้ คุณหทัยกานต์ บอกว่า ได้ใช้วัตถุดิบหลักไม่ว่าจะเป็นด้วงสาคูหรือข้าวสังข์หยดที่ได้มาจากกลุ่มเกษตรกรท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการจัดการผลิตภัณฑ์ ไม่ใส่สารเคมีหรือสารกันบูดที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งมีโซเดียมต่ำ โปรตีนสูง รวมทั้งมีสารอาหารอื่นๆ วิตามินและโอเมก้า 3, 6, 9 อย่างครบถ้วน 

“ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาให้เหมาะกับผู้สูงอายุ และสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นร่างกาย และผู้ต้องการโปรตีนทางเลือก เพื่อสุขภาพจากแมลง ถือว่านอกจากเป็นนวัตกรรมแล้ว สิ่งนี้ยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงและปลูกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมากขึ้น” 

จากนวัตกรรมอาหารที่ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพนี้เอง จึงทำให้โจ๊กคัพเสริมอาหารโปรตีนจากด้วงสาคู ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับความร่วมมือกับเกษตรกรและผู้คนในชุมชน สามารถผลิตวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบที่เกิดประโยชน์ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ได้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางสารอาหาร ปลอดภัยไร้สารเคมี โดยผลิตจากวัตถุดิบจากท้องถิ่นในชุมชน 

หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจ๊กคัพข้าวสังข์หยดเสริมอาหาร โปรตีนจากด้วงสาคู ที่เหมาะกับกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้สูงอายุ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณหทัยกานต์ เพ็ชรสังข์ โทร. 095-386-6657