ธ.ก.ส. จับมือทูตพาณิชย์ประจำเซี่ยงไฮ้ จับคู่ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างลูกค้าผู้ประกอบการหัวขบวนและผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมืองเซี่ยงไฮ้ เฉิงตู และฉางซา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยทูตพาณิชย์ประจำเซี่ยงไฮ้ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเจรจาและหารือเกี่ยวกับความต้องการชนิดและคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อการส่งออกตามความต้องการของผู้ประกอบการนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 21 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567