ดินรสจัด แก้ยังไงให้สมดุล ให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ดิน เป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการปลูกพืชทุกชนิด พืชผักจะเจริญเติบโต งอกงามได้ดี ขึ้นอยู่กับดินที่นำมาปลูก หากใครกำลังประสบปัญหา “ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินจืด” อย่าเพิ่งหมดหวัง วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านรวมวิธีการแก้ไขให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์

ดินเค็ม
ดินเค็ม

ดินเค็ม คือ ดินที่มีปริมาณเกลือละลายน้ำได้ปะปนในดินสูง ซึ่งเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ในดินมีหินเกลือสะสม และถูกน้ำใต้ดินละลายออกมา (ภาคอีสาน) หรือพื้นที่เคยมีน้ำทะเลท่วมถึงมาก่อน ทำให้มีตะกอนทะเลสะสม (ภาคกลาง) และพื้นที่ติดทะเล หรือมีน้ำทะเลท่วมถึง

ผลกระทบ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชทั่วๆ ไปได้ เพราะดินมีความเค็มสูงมาก มีพืชธรรมชาติบางชนิดเท่านั้นที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถขึ้นได้ดีในดินพวกนี้ ได้แก่ แสม โกงกาง ลำพู ตะบูน ประสัก ดินเค็มชายทะเลนี้พบอยู่ตามชายฝั่งทะเลของภาคใต้ และภาคตะวันออก 

วิธีแก้ปัญหา  

– ใช้น้ำชะล้างเกลือจากดิน การใช้น้ำสำหรับล้างดินมีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบขังน้ำเป็นช่วงเวลา ช่วยปรับฟื้นฟูทำให้ดินชื้นอยู่เสมอ น้ำใต้ดินถูกดึงขึ้นมาที่ผิวหน้าดิน จะทำให้เกลือถูกดึงขึ้นมาตามผิวดินด้วย

– ไถพรวน ทำการพรวนหน้าดินให้มีความร่วนซุย อากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวกขึ้น 

– ใส่วัสดุปรับปรุงดิน นำเศษหญ้า ใบไม้ ฟางข้าว หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ แต่ถ้าเป็นฟางข้าวจะให้ผลดีที่สุด นำมาปกคลุมดินไว้เพื่อรักษาความชื้นในดินไม่ให้ระเหยออกไป

ดินเปรี้ยว
ดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ เกิดจากตะกอนน้ำทะเลหรือตะกอนน้ำกร่อย ทำให้เกิดการสะสมสารประกอบกำมะถันขึ้นในชั้นดิน (จุดประสีเหลืองฟางข้าว ของสารจาโรไซต์ ; jarosite) เมื่อดินแห้ง จะทำให้ดินมีความเป็นกรดสูงขึ้น

วิธีแก้ปัญหา

– ให้น้ำขัง ใช้น้ำชะล้างดินเพื่อล้างกรดทำให้ค่า pH เพิ่มขึ้น โดยวิธีการปล่อยน้ำให้ท่วมขังแปลง แล้วระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งช่วงการระบายน้ำประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง การใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดต้องทำต่อเนื่องและหวังผลในระยะยาว ไม่ใช่ทำเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น

– ใช้ปูนขาว การใช้ปูนขาวผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน ใช้ปูนมาร์ล ปูนขาวหรือโดโลไมท์ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่ แล้วไถแปรหรือพลิกกลบดิน ปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเป็นกรดของดิน

ดินจืด
ดินจืด ขอบคุณภาพจาก : baania.com

ดินจืด คือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะปลูกพืชติดต่อเป็นเวลานาน โดยไม่บำรุงดินให้เหมาะสม ทำให้ธาตุอาหารบางอย่างหมดไปจากดิน ปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้น หรือเกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม เช่น การเผาเศษวัชพืช และไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุกลับลงไป

วิธีแก้ปัญหา

– ปลูกพืชหมุนเวียน พวกตระกูลถั่วหรืออาจเป็นต้นก้ามปู ปลูกให้ถี่ๆ เพื่อทำให้ต้นก้ามปูตั้งตรงสูง ทิ้งไว้ 10-20 ปี เมื่อตัดต้นก้ามปูไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้ว จึงหันมาปลูกมันสำปะหลังใหม่

– ใส่ปุ๋ยบำรุง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยโรยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก จะต้องใส่ถึง 12 ตันต่อไร่ พร้อมด้วยการเพิ่มปุ๋ยเคมีที่มีโพแทสเซียมสูงๆ เข้าไปด้วย

ก่อนปลูกพืชอย่าลืมตรวจสภาพดิน โดยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผัก ควรเป็นดินที่มีส่วนผสมของอินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ น้ำ อากาศ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่เหมาะสม 

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #ดินรสเค็ม #ดินรสเปรี้ยว #ดินรสจืด #ดินรสจัด

ขอบคุณข้อมูล : เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร