ปลูกมะรุมอย่างไรให้ได้ทั้งฝักและใบ

มะรุม จัดเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทย มีประโยชน์อเนกประสงค์ ทั้งทางด้านอาหาร ยา และอุตสาหกรรม เป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว ทนแล้ง ปลูกง่ายในเขตร้อน อาจจะเติบโตมีความสูงถึง 4 เมตร และออกดอกภายในปีแรกที่ปลูก

โดยทั่วไปต้นมะรุมสามารถปลูกได้ในสภาพไร่ คนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สามารถปลูกต้นมะรุมใส่กระถางข้างบ้านหรือปลูกในวงซีเมนต์ โดยมีเทคนิคการปลูกและบำรุงรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ติดฝักและใบสำหรับประกอบอาหารและเป็นยาตามที่ต้องการ

สภาพปลูกในกระถางข้างบ้าน

ดินปลูกเป็นปัจจัยสำคัญมาก ต้องมีอินทรียวัตถุมาก แต่ควรให้อุ้มน้ำได้ดี ไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไป  ส่วนภาชนะที่จะปลูกต้องใหญ่พอ ขนาดกระถางตั้งแต่ 20 นิ้วขึ้นไป หรือหากเป็นวงซีเมนต์ควรมีขนาดตั้งแต่ 80 เซนติเมตร

การบำรุงเริ่มต้นที่ควรเติมปุ๋ยมูลสัตว์ โดยเฉพาะมูลวัว ตั้งแต่เริ่มปลูก ผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอเล็กน้อยในทุกๆ 1 เดือน ควรเติมปุ๋ยมูลสัตว์อย่างต่อเนื่อง ให้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างบางๆ ประมาณ 2 สัปดาห์ครั้ง น้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะรดน้ำโดยวิธีใด เพื่อให้ดินชุ่มอยู่เสมอ เมื่อเริ่มออกดอก ควรปรับปุ๋ยเป็น 13-13-21+สูตรเสมอ ปุ๋ยสูตรควรให้น้อยแต่บ่อยครั้ง การดูแลเรื่องโรคพืช ปัจจุบันยังไม่พบมีอันตราย การปลูกมะรุมในกระถางในสภาพไร่นอกกรุงเทพฯ จะพบกับศัตรูพืชจำพวกหนอนกัดกินใบ รวมทั้งแมลงอื่นต้องดูแลด้วย

สภาพการปลูกลงดิน

เมื่อท่านนำมะรุมลงดินหมายถึงต้นพืชจะต้องอยู่ในสภาพเปิด จะมีปัญหาตั้งแต่ดิน น้ำ อากาศ เช่น แห้งนานไป ชุ่มน้ำเกินปกติ สภาพดินไม่สมบูรณ์ การให้ปุ๋ยไม่สม่ำเสมอ เหล่านี้จะส่งผลให้มะรุมโตช้า ใบร่วง หากแช่น้ำนาน เช่น ฤดูฝน เมื่อแตกยอดอ่อนจะมีแมลง เช่น หนอนรบกวน บางครั้งรุนแรงมาก พอประมวลได้ว่า ไม่ว่าท่านจะนำมะรุมไปปลูกในกระถาง ในวงซีเมนต์ ในสภาพเป็นไร่-สวน ที่ห่างตัว ดูแลไม่สม่ำเสมอ โอกาสล้มเหลวมีมากกว่า

เมื่อพูดถึงสายพันธุ์มะรุม จะพบว่ามีสายพันธุ์ที่ปลูกหรือขึ้นอยู่ทั่วไป มีอยู่นานแล้ว บางสายพันธุ์เรียกมะรุมหลาย ออกฝักบ่อย ต้นสูงใหญ่ ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะพบเห็นทั่วไป พันธุ์เหล่านั้นจะทนทานต่อสภาพที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้นได้ดีกว่า

แต่หากจะเร่งให้มีการเติบโตเร็ว ออกฝักเร็ว มีฝักตลอดปี ควรเป็นสายพันธุ์อินเดียที่พูดถึงกันมาก แต่สายพันธุ์อินเดียที่ปลูกกันอยู่ปัจจุบันและยังนิยมขณะนี้มีความอ่อนแอต่อปัจจัยต่างๆ ดังได้กล่าวมาข้างต้น ถ้าต้องการเพียงใบและส่วนต่างๆ ของลำต้นไปใช้ประโยชน์ ควรปลูกพันธุ์ทั่วไปจะดูแลง่ายและไม่ผิดหวัง แต่จะปลูกข้างบ้านใช้เก็บฝัก เมล็ด ได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ ต้องเป็นสายพันธุ์อินเดีย และหากจะปลูกกันเป็นพื้นที่กว้าง นับร้อยต้น ควรทำความเข้าใจกับปัจจัย และปัญหาที่จะเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะพบกับความผิดหวัง จึงบอกกล่าวมายังเพื่อนผู้รักมะรุมทั้งหลาย หากปลูกมะรุมไม่ถูกหลัก จะไม่ได้ทั้งฝักและใบ