สถานีวิจัยปากช่อง มก. เคลียร์ชัด อายุต้นฝรั่งกี่ปีถึงติดผลได้ ต่อต้นไว้ผลผลิตได้เท่าไหร่

เกษตรกรมือใหม่หลายคนมีข้อสงสัยว่า หลังจากนำต้นพันธุ์ดีจากวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศไปปลูก เช่น ต้นพันธุ์ที่มาจากวิธีการตัดชำหรือปักชำ ตอนกิ่ง ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง อายุต้นกี่ปีถึงติดผล สามารถไว้ผลผลิตได้ ปริมาณผลผลิตและต้นต้องไว้จำนวนเท่าไร นางสาวดรุณี ถาวรเจริญ นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นคำถามต่างๆ ไว้ดังนี้

โดยปกติต้นพันธุ์ฝรั่งที่ได้จากการขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตแล้วสามารถออกดอก ติดผลได้เลยขณะอยู่บนต้น หรืออยู่ในถุงเพาะชำ แต่ในระยะนี้ไม่แนะนำให้ไว้ผล เนื่องจากการเจริญเติบโต ขนาดกิ่งพันธุ์หรือต้นพันธุ์ยังไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ ส่วนอายุต้นที่เหมาะสมสามารถปล่อยให้ต้นฝรั่งติดผลชุดแรกได้ จำนวนเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์ การดูแลรักษาหลังจากปลูก การเจริญเติบโต ความแข็งแรงสมบูรณ์ของลำต้นและกิ่ง เป็นต้น

.

ต้นพันธุ์มีลักษณะการเจริญเติบโตดี ในช่วงแรกต้องการทดลองไว้ผลผลิต ไว้ชิมหรือจำหน่ายในจำนวนไม่มากก็สามารถเริ่มให้ติดดอกได้ตั้งแต่อายุต้นประมาน 6 เดือน แต่ไม่แนะนำให้ไว้ผลจำนวนมากเกินไป เพื่อให้ต้นฝรั่งสะสมอาหารเจริญเติบโตทางลำต้น กิ่ง ใบ เพื่อสร้างทรงพุ่มสำหรับการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

ต้นพันธุ์ฝรั่งอายุต้นประมาณ 8 เดือน-1 ปี 8 เดือน กรณีไว้ผลผลิต 20-60 ผลต่อต้น จะได้ผลน้ำหนักเฉลี่ย 250-400 กรัมต่อผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับภาพที่ใช้นำเสนอในครั้งนี้ เป็นต้นฝรั่งที่ได้ต้นพันธุ์จากการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ภายในแปลงรวบรวมพันธุ์ฝรั่ง สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. อายุต้นประมาณ 1 ปี-2 ปี 6 เดือน หลังปลูก

หากใครมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับ สถานีวิจัยปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ในวันและเวลาราชการ ที่เบอร์โทร. 090-237-9160