3 สมาคมจับมือไม่ขายมันเส้นตัดราคา ขู่แหกกฎห้ามส่งออก-จี้แก้ลอบนำเข้าจากเพื่อนบ้าน

3 สมาคมค้ามันสำปะหลังเตรียมลงนามเอ็มโอยูร่วมมือไม่ขายมันเส้นส่งออกตัดราคากัน ต้นเหตุทำชาวไร่มันถูกกดราคา พบรายใดผิดข้อตกลงขับออกจากสมาชิกสมาคม หมดสิทธิส่งออกมันไปต่างประเทศ จี้ พณ.แก้ลักลอบนำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน
นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมผู้ค้า มันสำปะหลังไทย เปิดเผยว่า ภายหลังหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคม ผู้ค้ามันสำปะหลัง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ภาคตะวันออก และสมาคมผู้ค้ามันสำปะหลังไทย ตกลงมีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้ส่งออกมันเส้นขายตัดราคากัน
โดยกำหนดราคาแนะนำเอฟโอบีทุก 2 สัปดาห์ ไม่ให้ผู้ส่งออกมันเส้นตั้งราคาขายต่ำกว่าทุน โดยปีก่อนพบว่ามีผู้ส่งออกมันเส้นไปขายในตลาดจีน บางรายขายตัดราคากัน และตั้งราคาส่งออกต่ำกว่าต้นทุนของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนและตลาดส่งออกมันเส้นเสียหาย
ต้นทุนหัวมันสดเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90 บาท แต่มี ผู้ส่งออกบางรายไปขายตั้งราคาเอฟโอบีตัดราคา เมื่อทอนเป็นราคาหัวมันสด ที่ซื้อจากเกษตรกร เฉลี่ยในบางพื้นที่ ตกเพียง กิโลกรัมละ 1.30-1.40 บาท ทำให้เกษตรกรขายขาดทุน

ในปีนี้ทางผู้ส่งออกมันเส้นทั้ง 3 สมาคม จะมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมมือกันไม่ขายตัดราคา ช่วงที่จะมีประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่นครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยมี รมว.พาณิชย์ (พณ.) เป็นประธานและสักขีพยาน
ปัจจุบัน มีผู้ส่งออกมันเส้น 30-40 ราย ตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีน หากพบมีผู้ส่งออกรายใดไม่ทำตามที่ตกลงกัน ยังขายตัดราคา ทางสมาคมจะมีมาตรการควบคุมกันเอง โดยตั้งคณะอนุญาโตตุลาการมาตรวจสอบ หากพบว่าสมาชิกรายใดทำให้ตลาดบิดเบือนเสียหาย จะใช้มาตรการตักเตือนก่อน หากยังทำซ้ำอีกก็จะให้ออกจากการเป็นสมาชิก และไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้ และถูกตัดสิทธิการส่งออกไปโดยปริยาย
สมาคมยังให้ภาครัฐเข้มงวดการลักลอบนำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันไทยผลิตหัวมันสดได้ 30 ล้านตัน ต่อปี พบว่าผู้ประกอบการมันเส้นใช้หัวมันสดเพียง 20% ผลิตมันเส้นในประเทศได้ 2 ล้านตัน ขณะที่ส่งออกมันเส้นถึง 6 ล้านตัน ต่อปี ควรให้โรงงานแป้ง มันสำปะหลังร่วมซื้อหัวมันสดในประเทศในราคาที่ดีขึ้นด้วย

การลักลอบนำเข้ามันเส้นมาจากกัมพูชาประมาณ 1 ล้านตัน ต่อปี มาจากลาวอีก 1 ล้านตัน ต่อปี

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด