เด็กลำปางเจ๋ง! คิดค้นเครื่องผสมเกสรดาวเรือง ใช้งานง่าย ติดดอกสูง เร็วกว่าใช้แรงงานคน 5 เท่า

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำเสนอเครื่องผสมเกสรดาวเรือง (Calendula pollinator) เป็นเครื่องมือที่ใช้ผสมเกสรดอกดาวเรืองในลักษณะพ่น สร้างขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยการพริ้นต์ 3D แล้วนำมาประกอบเป็นตัวเครื่องใช้ถ่านไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ควบคุมการทำงานโดยใช้สวิตช์กด-ปล่อย

โดยเป็นผลงานของ นายวุฒิพงษ์ ป้อต๊ะมา และ นายณัชนนท์ แหนบพุดซา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัด และได้พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองสร้างรายได้เป็นหลัก จึงเป็นที่มาในการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องผสมเกสรดอกดาวเรืองขึ้นมา เพื่อช่วยในขั้นตอนการผสมเกสรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากวิธีผสมเกสรแบบดั้งเดิม เกษตรกรต้องคลี่กลีบดอก แล้วใช้พู่กันแต้มเกสรตัวผู้ ไปสัมผัสกับเกสรดอกตัวเมียที่ช่อดอก 2-3 ครั้งต่อดอก ทำให้เกิดความล่าช้า ใช้เวลาในการผสมเกสรนาน ทำให้เกิดความเมื่อยล้า เสียค่าจ้างแรงงานมาก และได้ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์น้อย

แต่เครื่องผสมเกสรตัวนี้จะเข้ามาช่วยให้การผสมเกสรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และเพิ่มโอกาสการงอกของเมล็ดเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และช่วยเพิ่มผลผลิตจากเดิมกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากการที่ได้ลงพื้นที่ทำแปลงทดลองบนพื้นที่ 3 ไร่

ประโยชน์ของเครื่องผสมเกสรดาวเรือง

  1. สามารถคลี่กลีบดอกและผสมเกสรดาวเรืองในคราวเดียวกัน
  2. ใช้เวลาผสมเกสร 1-2 วินาทีต่อดอก เร็วกว่าใช้แรงงานคน 4-5 วินาที
  3. ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองมากกว่าใช้แรงงานคน 30-40 เปอร์เซ็นต์
  4. เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 100 เปอร์เซ็นต์
  5. สามารถผสมเกสรได้เร็วกว่าใช้แรงงานคน 3-5 เท่า