“ดอกคูน” เหลืองอร่าม ธรรมชาติบ่งบอก ถึงฤดูร้อนแล้ว

ดอกราชพฤกษ์ เหลืองอร่ามงามตา ธรรมชาติบ่งบอกถึงฤดูร้อนแล้ว “ดอกราชพฤกษ์” หรือ “ดอกคูน” ดอกไม้ประจำชาติไทย จะออกดอกเหลืองอร่ามงามตาไปพร้อมๆ กันในทุกๆ ที่

กลายเป็นจุดท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียว “ต้นราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้ สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

“ต้นราชพฤกษ์” เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด

คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ มีความเชื่อว่าใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำ พุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดี ดังนั้น จึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคล