บีโอไอ กางแผน 5 ปท.น่าลงทุน โชว์ปัจจัยบวกสร้างเถ้าแก่ใหม่ ชี้ช่วยลดเสี่ยงทำธุรกิจในไทย

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เผยผลศึกษาโอกาสลงทุนไทยในต่างประเทศ ชี้ 5 ประเทศอนาคตทำเงิน “เอมิเรตส์-เอธิโอเปีย-อินเดีย-แอฟริกาใต้-แทนซาเนีย” อุดมทั้งทรัพยากร ต้นทุนต่ำ และเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็ว และลดความเสี่ยงลงทุนภายในประเทศอีกทาง

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ : สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย” ว่า ทั้ง 5 ประเทศอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และบีโอไอ เห็นว่ามีศักยภาพทางการตลาดที่นักลงทุนไทย ควรขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศตลาดใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และประเทศในอาเซียน โดยไม่ควรมองข้ามศักยภาพการลงทุนของทั้ง 5 ประเทศ ขณะเดียวกันการลงทุนในต่างประเทศจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศ แต่เพียงอย่างเดียว

นางสาวอรสา ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ บีโอไอ กล่าวว่า บีโอไอได้ศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนที่เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยความน่าสนใจของแต่ละประเทศ สรุปได้ ดังนี้ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศที่มีรายได้สูงที่กำลังลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมัน และมุ่งส่งเสริมธุรกิจในสาขาอื่นๆ เป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับการลงทุนและแรงงานจากต่างชาติ ขณะที่ประเทศเอธิโอเปีย มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยธนาคารโลก ประเมินว่าในปี 2560 จะเติบโตในอัตราก้าวกระโดดเป็นอันดับ 1 ของโลก ในอัตราโต 8.3% ประเทศอินเดีย มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง มีจำนวนประชากรมากถึง 1,300 ล้านคน สะท้อนถึงตลาดในประเทศขนาดมหาศาล โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ในประเทศที่กำลังเติบโต และยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนจำนวนมากในราคาถูก อาทิ เหล็ก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอรสา กล่าวว่า ขณะที่แอฟริกาใต้ มีความพร้อมของทรัพยากร มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีความง่ายในการเริ่มทำธุรกิจ และเปิดกว้างสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง รวมถึงการเป็นฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์หลายราย เพื่อส่งไปจำหน่ายในยุโรป และประเทศอื่นๆ ใกล้เคียง จึงเหมาะต่อการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และประเทศแทนซาเนีย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน