วิธีปลูกดูแลหญ้าปูสนาม อาชีพทำเงิน ที่น่าลงทุน

“หญ้าปูสนาม” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ปลูกประมาณ 5,000 ไร่ ปลูกขายทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย ฯลฯ หากใครสนใจประกอบอาชีพปลูกหญ้าปูสนาม สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี มีคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาหญ้าปูสนาม เพื่อจำหน่าย ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต “หญ้าปูสนาม” ดังนี้คือ 1. การเตรียมพื้นที่ (ทำเทือก) 2. การปลูกหญ้า (ดำหญ้า) 3. การบำรุงรักษา 4. เก็บเกี่ยวผลผลิต 5. การเตรียมหญ้าสำหรับส่งออกต่างประเทศ และจังหวัดใกล้เคียง

วิธีเตรียมพื้นที่ (ทำเทือก)

เริ่มจาก การปรับพื้นที่ปลูกไร่หญ้าโดยการขุดร่องน้ำและกั้นคันดินรอบบริเวณ เพื่อป้องกันน้ำท่วม และความสะดวกในการรดน้ำแปลงหญ้า พร้อมทั้งช่วยระบายน้ำยามที่มีฝนชุก หลังจากนั้น ใช้ลูกกลิ้งขนาดใหญ่บดอัดดินให้แน่นสลับกับการรดน้ำ เพื่อช่วยให้ดินแข็งตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับหน้าดินให้เรียบเสมอทั้งแปลงเพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่ลุ่ม และผลผลิตที่ได้ออกมาจะสวยเสมอสามารถแซะออกได้ทั้งแปลง และดูแลได้ง่ายกว่าพื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ

การปลูกหญ้า (ดำหญ้า) 

เมื่อเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จึงฉีดน้ำผสมดินเลนให้ชุ่มแล้วจึงนำพันธุ์หญ้าที่เตรียมไว้ลงปลูก โดยการฉีกเป็นชิ้นๆ พอประมาณ และแปะลงบนดิน ใช้มือตบลงบนหญ้าเพื่อให้รากหญ้าติดกับพื้นดิน หลังจากนั้น ใช้น้ำเลนฉีดทับอีกครั้งเพื่อช่วยให้หญ้าอ่อนสามารถทนต่อแดดและเจริญเติบโตต่อไปได้ ต่อจากนั้น 1-2 วัน หลังจากน้ำเลนแห้งหมาดๆ ใช้ลูกกลิ้งบดทับให้รากติดอีกครั้ง

วิธีบำรุงรักษา

แนะนำให้รดน้ำทุกวัน วันละ 2 เวลา คือเช้าและเย็น ควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ปุ๋ยที่ใช้คือ ปุ๋ยเม็ดชนิดเคมี และปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 10 วัน ควรตัดใบครั้งที่ 1 พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย หลังจากนั้น สังเกตดูใบ ถ้ายาวให้ตัด 3 ครั้ง ในระยะ 45 วัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 40 วัน หลังการเพาะปลูก โดยใช้สกีตัดเป็นแผ่น แผ่นละขนาด 50×100 เซนติเมตร (2 แผ่นต่อ 1 ตารางเมตร) หลังจากนั้น ใช้พลั่วแซะแล้วพับเข้าหากัน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน เท่าๆ กัน เพื่อความสะดวกในการขนย้ายและไม่ทำให้หญ้าเสียหายขาดรุ่ยเป็นชิ้นๆ เพราะจะทำให้นำไปปลูก (ปูหญ้า) ลำบากมากขึ้น การขายในพื้นที่ 1 ไร่ ได้ 1,600 ตารางเมตร นำไปขาย 1,200 ตารางเมตร ที่เหลือ 400 ตารางเมตร เก็บไว้เป็นพันธุ์หญ้าเพื่อใช้ในการปลูกหญ้าครั้งต่อไป หรืออัตราส่วน 80 : 2

การเตรียมหญ้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ

การนำหญ้าขึ้นกางบนตะแกรงแล้วใช้น้ำฉีดดินออกให้สะอาดจนเหลือแต่ราก เพื่อนำไปสับ แล้วจึงนำไปหว่านบนพื้นทรายที่เตรียมไว้ สำหรับทำสนามกอล์ฟ

หญ้าแพ็ก เป็นการแซะหญ้าแบบปกติเช่นเดียวกับการส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในประเทศ แต่มีลักษณะการกองหญ้า จำนวน 6 แผ่น หรือ 3 ตารางเมตร (เพื่อความสะดวกในการแพ็กหญ้าหรือมัดหญ้าและเพื่อการขนย้าย) การขนหญ้าโดยใช้รถเล็กขนย้ายเพื่อนำหญ้าไปใส่ในตู้สินค้า เนื่องจากรถบรรทุกตู้สินค้ามีขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้ามารับสินค้าถึงแปลงหญ้าได้ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตและขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น

บางครั้งหญ้าแพ็กลูกค้าจะสั่งออ์เดอร์เป็นหญ้ามาเลเซีย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าหากเป็นหญ้ามาเลเซียจะเป็นหญ้าแพ็กเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหญ้ามาเลเซียล้างไม่ได้ เพราะถ้าเปียกน้ำมากหญ้ามาเลเซียจะเน่า การเรียงหญ้าแพ็กในตู้สินค้า เรียงขึ้นสูงถึงเพดานไม่เป็นไร เพราะธรรมชาติของหญ้าจะยุบตัวลง ทำให้มีพื้นที่ว่างด้านบนอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก หากไม่เรียงหญ้าเช่นนี้ ปล่อยพื้นที่ว่างด้านบนตั้งแต่แรก จะทำให้เปลืองที่และบรรจุหญ้าได้น้อย และเพิ่มต้นทุนของลูกค้า

หลังจากขึ้นหญ้าเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหญ้าล้างหรือหญ้าแพ็ก จะต้องปิดตู้และทำอุณหภูมิตู้ให้อยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส เมื่อพร้อมแล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือต่อไป หากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โทร. 02-581-7967-8 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก เพจเฟซบุ๊ก : สวนประดับสกุล พันธุ์ไม้ ไร่หญ้า สนใจหญ้าปูสนามหรือสนใจทำธุรกิจหญ้าปูสนาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 098-369-9704