เห็ดกระถินพิมาน รูปร่างลักษณะเหมือนขอนไม้ มีสรรพคุณทางยาเป็นเลิศ

เห็ดกระถินพิมาน (Phellinus linteus) เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม สูงประมาณ 8-10 เมตร มักขึ้นตามป่าละเมาะ หรือป่าเบญจพรรณที่แห้งแล้ง ในประเทศไทยก็พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะทั่วไปของ “เห็ดกระถินพิมาน” จะมีลำต้นเป็นสีน้ำตาล ดอกเห็ดมีลักษณะแข็งเหมือนเนื้อไม้ ไม่มีก้าน และเจริญออกมาจากลำต้นไม้ในลักษณะคล้ายเปลือกหอย

สรรพคุณทางยา ช่วยรักษาโรคเบาหวาน สร้างเม็ดเลือด รักษาแผลผุพอง ภูมิแพ้ ไข้หวัดใหญ่ แผลผื่นคัน ไข้ข้ออักเสบได้