มทส.เปิดศูนย์ศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ ปั้นครูอาชีวะอีสาน-นำความรู้สร้างน.ร.ช่างเทคนิค

รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึงการก่อตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ บ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ว่า มทส. ร่วมกับศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีจะบริหารงานภายใต้คณะกรรมการทั้งจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญคือพัฒนาครูอาชีวะและบุคลากรสายอาชีพให้มีทักษะความรู้ที่ทันสมัย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาชีวะ
คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. กล่าวต่อไปว่า มทส.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ในภาคอีสานที่จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มทักษะให้ครูอาชีวะสามารถนำไปปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตช่างเทคนิคได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับ ตั้งแต่เอสเอ็มอีจนถึงบริษัทข้ามชาติ
“ศูนย์แห่งนี้ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน เพื่อเติมองค์ความรู้ด้านสะเต็มสำหรับอาชีวศึกษา 2. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านแมนูแฟคเจอริ่ง เน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การใช้เครื่องตัดกัดกลึงชิ้นงาน และ 3. ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านโรโบติก เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะนำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกับระบบออโตเมชั่นเพื่อผลิตชิ้นงานจริง ทำให้เชื่อมั่นว่าศูนย์แห่งนี้จะช่วยพัฒนาและเติมเต็มทักษะที่จำเป็นให้กับครูอาชีวะและช่างเทคนิคได้อย่างครบถ้วน”  รศ.ร.อ.ดร. กนต์ธร กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยเทคนิคพิมาย และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2560 จะขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
ด้าน นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บ.เชฟรอน ประเทศไทยฯ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารีเป็นความร่วมมือภายใต้รูปแบบรัฐร่วมเอกชน เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศจากที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดทั้งสิ้น 6 แห่ง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด