‘สบทช.6’ ระดมปลูกปะการัง พื้นที่เกาะไม้ท่อน-ราชาใหญ่

นายสุชาติ รัตนเรืองศรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยร่วมกับอาสาสมัครนักดำน้ำปลูกปะการังในพื้นที่เกาะไม้ท่อน อ.เมืองภูเก็ต สามารถปลูกปะการังได้ 6,240 โคโลนี และยึดแปลงอิฐบล็อกที่ปลูกปะการังให้แน่นหนาด้วยเหล็ก ป้องกันการเคลื่อนตัวจากกระแสน้ำเมื่อมีคลื่นลม รวมปะการังที่ปลูกแล้วเสร็จที่เกาะไม้ท่อน 18,000 โคโลนี ที่เกาะราชาใหญ่ 6,000 โลโลนี รวม 24,000 โคโลนี

“มีนักท่อเที่ยวชาวจีนจากบริษัท ฟูชิงทัวร์ จำกัด 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง โดยนำกิ่งปะการังติดเข้ากับอิฐบล็อก เพื่อให้อาสาสมัครนำไปจัดวางที่แปลงปลูก รวมทั้งเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการัง การท่องเที่ยวทางทะเลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปะการังอีกด้วย การดำเนินการครั้งนี้นอกจากบรรลุตามเป้าหมายแล้ว ยังได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งเป็นผลดีต่อแนวทางการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรทางทะเลในอนาคต”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560