โปรโมตเที่ยวเชิงเกษตร

พระนครศรีอยุธยา – ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอเสนา ที่สวนกล้วยไม้ลุงมานิตย์ เขตตำบลชายนา ซึ่งดำเนินธุรกิจสวนกล้วยไม้แบบครบวงจร และยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับประเทศ โดยโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3 แห่งคือ 1. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับสวนเกษตร อำเภอบ้านแพรก 2. สวนเมล่อน อำเภอลาดบัวหลวง และ 3. สวนกล้วยไม้ อำเภอเสนา

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน