ชาวสวนมะพร้าวสุราษฎร์ฯ กำจัดหนอนหัวดำอยู่หมัดด้วยสารเคมี

หนอนหัวดำมะพร้าว ศัตรูตัวร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศ แม้ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวจะคลี่คลายลงไปแล้ว แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรยังคงเดินหน้าโครงการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการระบาดต่อไป

นายปราโมทย์ เข็มขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชดินและปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อยากให้เกษตรกรเฝ้าระวังติดตามสถานการ์การระบาดของศัตรูพืชอย่างหนอนหัวดำ ที่ระบาดรุนแรงมากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการสำรวจตรวจสภาพพื้นที่การเกษตรหรือสวนมะพร้าวของตนเองก่อนว่า มีปัญหาแมลงศัตรูพืชหรือไม่ ก่อนที่จะขยายไปยังแปลงอื่นที่อยู่ใกล้เคียง สำหรับการผลิตแตนเบียนก็เพื่อให้มีความพร้อมในการนำไปกำจัดศัตรูพืช ถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทุกคน ส่วนสารเคมีแม้จะเป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานราชการไม่แนะนำ เนื่องจากมีเอกชนเข้าไปดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าการกำจัดหนอนหัวดำต้องใช้สารเคมีมาช่วย ซึ่งอยากให้เกษตรกรใช้สารเคมีที่เราแนะนำให้เท่านั้น

นางจุตติมา สอนประสม เกษตกรผู้ปลูกสวนมะพร้าว อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 5 บ้านยาง ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เล่าว่า ครอบครัวปลูกมะพร้าวมาตั้งแต่สมัยตาและยาย มีเนื้อที่ปลูกมะพร้าว ประมาณ 80 ไร่ ทำมะพร้าวน้ำหอม ปัจจุบันมีปัญหาหนอนหัวดำและรุนแรงมากขึ้นในแปลงมะพร้าว จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่เกษตรในการแก้ไขปัญหาด้วยการฉีดสารเคมีเข้าไปในต้นมะพร้าวที่มีความสูง 12 เมตร ต้นละ 15 ซีซี และภายในหนึ่งเดือนก็เริ่มเห็นว่าใบมะพร้าวเริ่มเขียว แตกทางใบสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมที่มีหนอนหัวดำระบาดรวมทั้งการใช้แตนเบียนเข้าช่วย

อย่างไรก็ตาม ตนจะเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดของหนอนหัวดำอย่างใกล้ชิด จะไม่นิ่งนอนใจ แม้จะไม่อยู่ในช่วงระบาด และจะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด