อุดรฯ ลุยกำจัดขยะติดเชื้อ 22 อปท. ลงนามร่วมส่งเผาทำลาย

ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออุดรธานี โดยมี นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร (ทน.) อุดรธานี นพ.สามิต ประสันนาการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 22 แห่ง เข้าร่วมประชุม ที่ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสิธิชัยกล่าวว่า อปท. มีหน้าที่ต้องจัดการขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ต้องกำกับดูแลให้ถูกหลักสุขาภิบาล

โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่มีความสำคัญมาก มีกฎหมายและกำกับกระทรวงชัดเจน อปท. จะต้องทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ เพื่อเข้ามากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้เข้ามาเก็บขนขยะติดเชื้อจะต้องถูกตรวจสอบมีระบบที่ถูกต้อง จึงจะได้รับอนุญาตจาก อปท. นั้นๆ เพื่อควบคุมมาตรฐาน และตรวจติดตามจากต้นทางถึงปลายทาง

นายอิทธิพลเผยว่า ทน.อุดรธานี ได้ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ “เตาเผาขยะติดเชื้อ” เพื่อจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในชุมชนและสถานพยาบาลในเขต ทน.อุดรธานี ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี ติดต่อกันมากว่า 12 ปี เมื่อหมดอายุการใช้งานได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จัดสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อทดแทนที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มูลค่ากว่า 271 ล้านบาท ขณะนี้ได้เริ่มทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว

“สถานีกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทน.อุดรธานี ยังมีหน้าที่รองรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ 6 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และอุดรธานี เบื้องต้นจะเริ่มในพื้นที่อุดรธานีก่อน โดยจะมีรถขนขยะติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิไปรับขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ตามวันเวลาที่กำหนด นำกลับมาเผาทำลาย ในอัตราค่าบริการกิโลกรัมละ 13 บาท จากนั้นจะขยายพื้นที่ไปต่างจังหวัดที่ติดกับอุดรธานีกิโลกรัมละ 14 บาท และจังหวัดที่ข้ามจังหวัดอื่นไปกิโลกรัมละ 15 บาท”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560