พาณิชย์ ปลื้ม หลังพบผู้นำเข้าตุรกี มั่นใจเปิดตลาดมันสำปะหลังอัดเม็ดลอตแรก 1.2 ล้านตัน

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และนายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ภายในประเทศ เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2560 ได้นำคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกี เพื่อเจรจาขยายตลาดมันสำปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี โดย 3 สมาคมมันสำปะหลังได้ทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) ซื้อขายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ดกับผู้นำเข้าตุรกี 3 ฉบับ ปริมาณรวม 900,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท
 
จากนั้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะเดินทางได้พบกับ Mr.Kadia Çavdar
ผู้บริหารบริษัท Tiryaki Agro ซึ่งเป็นผู้นำเข้า(Trader) สินค้าธัญพืชรายใหญ่ของตุรกี ได้ให้ข้อมูลว่า จากการเจรจากับคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลังไทยในครั้งนี้ ทำให้รับทราบว่าตลาดผู้ใช้มันสำปะหลังตุรกีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในตัวสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ด ซึ่งที่ผ่านมาตุรกีนำเข้ากากมันสำปะหลังอัดเม็ด(Residual Tapioca Pellete) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามันสำปะหลังชนิดอัดเม็ด(Tapioca Pellete) มาโดยตลอด และแจ้งว่าต้องการนำเข้ามันสำปะหลังอัดเม็ดอย่างต่ำ 300,000 ตัน เพื่อมาทดลองตลาดผู้ซื้อตุรกี
 
“ตลาดมันสำปะหลังตุรกีเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถรองรับผลผลิตมันสำปะหลังของไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี หากผู้ซื้อรับทราบคุณประโยชน์ของสินค้าดังกล่าว การนำเข้าจะสามารถเติบโตได้สูงถึง 4.5 ล้านตันต่อปี เพราะตุรกีมีประชากรที่บริโภคเนื้อสัตว์มากกว่า 80 ล้านคน ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทยสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตของตนจะมีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อราคาที่เกษตรกรจะได้รับอย่างแน่นอน” นายวินิจฉัยกล่าว
 
สำหรับคณะผู้แทนการค้ามันสำปะหลัง ประกอบด้วย ผู้แทน กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล ผู้แทนภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้แทนภาคเอกชนได้แก่นายกสมาคมและสมาชิกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย บูรณาการในรูปแบบประชารัฐ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์