ความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีส.ค.ลดยกแผง

นายชัยพร ชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (ทีเอสเอสไอ) ของเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงจาก 100.2 ในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่ระดับ 91.8 เป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่าย การจ้างงาน การลงทุนและกำไรที่ลดลง ทั้งในภาคการค้าและบริการ ในทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการค้าส่งและค้าปลีกที่ปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังคงไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านยอดขายและกำไรลดลง อย่างไรก็ดีมีสาขาธุรกิจที่ปรับตัวลดลงแต่ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงเกินค่าฐานที่ 100 ได้แก่ บริการร้านอาหาร/ภัตตาคาร

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าในเดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 101.5 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 102.2 ในเดือนกรกฎาคม 2560แสดงให้เห็นว่า แม้ความเชื่อมั่นจะปรับตัวลดลงแต่ผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคตดีอยู่

 

ที่มา : มติชนออนไลน์