เจียไต๋ มอบดาวเรืองเครือมติชน ถวายในหลวง ร.๙

กุลวดี นิ่มนวล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศมาพร หลากสุขถม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และดวงพร จิราพิพัฒนชัย ผู้จัดการฝ่ายขาย-โฮมการ์เด้นท์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบดาวเรืองให้กับ บริษัท มติชน จำกัด มหาชน เพื่อถวายในหลวง ร.๙