มจพ.ผงาด ติดอันดับมหา’ลัยโลก ขยับขึ้น TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย ตอกย้ำคุณภาพการศึกษา งานวิจัย

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวม 77 ประเทศจากทั่วโลก ผลการจัดอันดับในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 1001+1 นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ.ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และติดอันดับ TOP 10 ในประเทศไทย ทำให้จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ติดอันดับเพียง 9 อันดับมหาวิทยาลัย เป็น 10 อันดับ

ศ.ดร. สุชาติ กล่าวว่า การที่ มจพ.ติด TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการทั้งบทความและงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงผลงานวิชาการของนักศึกษาทุนนานาชาติที่มาเรียนที่ มจพ. ต่างได้รับการอ้างอิง ประกอบกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่มีมายาวนาน ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดของ THE ในการจัดอันดับ World University Rankings ศ.ดร. สุชาติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายผลักดันให้ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ ISI Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ทุนวิจัยกับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัด ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของ มจพ.ทำงานวิจัยร่วมกับ Professor ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Chemnitz University of Technology ประเทศเยอรมนี หรือนำนักศึกษาต่างชาติมาร่วมทำงานวิจัยกับ มจพ. เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยและบทความทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้ มจพ.มีจำนวนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเท่าตัว

“ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรไปทำงานวิจัยในต่างประเทศเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพและทักษะการวิจัย โดยลงมือปฏิบัติจริงจากห้อง LAB ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น MIT, RWTH Aachen, Harvard เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานวิจัยที่จะสามารถบูรณาการงานวิจัยไปด้วยกัน เพื่อให้งานวิจัยตีพิมพ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของโลก ซึ่งถือเป็นความสำคัญอีกก้าวของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนและศักยภาพของคณาจารย์ในการทำวิจัย และสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำ มจพ.ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ” อธิการบดี มจพ.กล่าวทิ้งท้าย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน