ก.พาณิชย์ มอบแทรกเตอร์ และรถไถเดินตาม ผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2559/60

นางศุภมิตร เต็งเผ่ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูและและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2559/60 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสบบง

โดยมีนายสิงห์คำ แก้วคำปา (ที่ 5 จากขวา) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวชุมชนบ้านสบบง และประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสบบง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ทั้งนี้ของรางวัลประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ แทรกเตอร์จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รถไถเดินตามพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 คัน และเงินรางวัล 20,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 600,000 บาท