กฟผ.โต้เขื่อนภูมิพลยังไม่วิกฤต ยันงดระบายตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. เผยยังรับน้ำได้อีก 30%

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดียว่า ขณะนี้ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนใหญ่ มีระดับการรกักเก็บน้ำ อยู่ในขั้นวิกฤติ และจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลอีกกว่าวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และจะทำให้น้ำท่วม กรุงเทพฯ ขอยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากเขื่อนภูมิพลหยุดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยและไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเพื่อเก็บกักน้ำของทั้งสองเขื่อนไว้เพื่อใช้ในทางเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

“กฟผ. ขอยืนยันว่าไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลตามที่เป็นข่าว และเขื่อนยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกประมาณ ร้อยละ 30 ของความจุ และอยู่ต่ำจากสันเขื่อนถึง 15 เมตร ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

สำหรับ ปริมาณน้ำ ล่าสุด วันนนี้ เขื่อนภูมิพล มี ปริมาณกักเก็บ 9,359 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 69.53 เปอร์เซ็นต์ ปริมารถที่สามารถระบายได้ 5,559 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อวันที่ 15 ต.ค. มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 72.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังมีพื้นที่ว่าง รองรับน้ำใหม่ อีกถึง 30.47 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง หรือ อีกประมาณ 4,102 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันนี้ เขื่อนภูมิพล ยังคง งดการระบายน้ำลงสู่ท้ายน้ำ ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 9

ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ยังคง งดการระบายน้ำ เช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 15 ต.ค. มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 36.47 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บทั้งหมด 8,025 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84.39 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำที่สามารถระบายได้ 5,175 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 77.70 เปอร์เซ็นต์ ยังคงมีพื้นที่ว่าง เพื่อรอรับน้ำใหม่ อีก 1,484 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 15.61 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์